Vörumerkjagjöld

Umsókn og endurnýjun merkis
Krónur

Umsóknar- eða endurnýjunargjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn: 

33.100

Viðbótargjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn: 

7.100

Gjald fyrir hverja mynd umfram eina í umsókn þegar merkið er í þrívídd: 

3.600

Gjöld fyrir tilnefningu á Íslandi í umsókn um alþjóðlega skráningu merkja eða vegna endurnýjunar

 þeirra eru greidd til Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO). 

 
Umsýsla alþjóðlegra umsókna
 

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar vörumerkjaumsóknar: 

17.800
Breyting á merki eða beiðni um hlutun
 

Beiðni um breytingu á skráðu merki: 

7.100

Beiðni um hlutun umsóknar eða skráningar: 

21.300
Andmæli og afnám skráningar
 

Tilkynning um andmæli eða krafa um að skráning merkis verði felld úr gildi: 

42.500
Endurupptaka
 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 

11.300
Leitir
 

Leit í vörumerkjaskrá að sambærilegu merki: 

6.000
Áfrýjun
 

Gjald vegna áfrýjunar á grundvelli laga um vöru- eða félagamerki:

85.000
Byggðarmerki
 

Skráning byggðarmerkis: 

40.000

Einkaleyfagjöld

Einkaleyfisumsóknir

Krónur

Umsóknargjald:

66.100

Viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu: 

4.300

Gjald skv. 36. og 37. gr. ell.: 

56.600

Viðbótargjald vegna viðbótarfrests til að leggja inn tilskilda þýðingu vegna yfirfærðrar umsóknar: 

17.800

Umsýslugjald fyrir milligöngu varðandi nýnæmisrannsókn hjá alþjóðlega viðurkenndri stofnun: 

7.700
Evrópsk einkaleyfi
 

Evrópsk einkaleyfi, svo sem staðfesting einkaleyfis, endurútgáfa eða útgáfa leiðréttrar þýðingar: 

31.900
Útgáfa einkaleyfis

Útgáfugjald skv. 1.mgr. 19. gr. ell.

 

Útgáfugjald fyrir fyrstu 40 blaðsíður einkaleyfisskjals (lýsing, einkaleyfiskröfur, teikningar og ágrip): 

28.300

Viðbótargjald fyrir hverja síðu umfram 40:

1.200

Viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu sem bætt er við eftir innlagningu umsóknar: 

4.300

Gjald fyrir endurútgáfu einkaleyfis: 

28.300

Gjald fyrir leiðréttingu á kröfum einkaleyfis og endurútgáfu:

28.300
Árgjöld fyrir einkaleyfisumsóknir og einkaleyfi

Árgjald sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%

 

1. gjaldár 

11.300

2. gjaldár 

11.300

3. gjaldár 

11.300

4. gjaldár 

13.100

5. gjaldár 

14.200

6. gjaldár 

15.400 

7. gjaldár 

17.200

8. gjaldár 

18.900 

9. gjaldár 

 21.300

10. gjaldár 

23.600

11. gjaldár 

26.000

12. gjaldár 

28.300

13. gjaldár 

  31.300

14. gjaldár 

  35.400

15. gjaldár 

  39.600 

16. gjaldár 

  43.700 

17. gjaldár 

49.000

18. gjaldár 

53.800

19. gjaldár 

59.000

20. gjaldár 

  64.900

Viðbótarvottorð
 

Umsóknargjald:

66.100

Gjald fyrir framlengingu á viðbótarvottorði:

49.000

Árgjald fyrir hvert byrjað gjaldár viðbótarvottorðs:
Árgjald sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%

64.900
Takmörkun á verndarsviði og andmæli
 

Gjald fyrir beiðni um takmörkun á verndarsviði einkaleyfis:

28.300

Tilkynning um andmæli gegn einkaleyfi:

42.500
Umsýsla alþjóðlegra umsókna
 

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar: 

17.800
Endurupptaka og endurveiting réttinda
 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 

11.300

Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til einka­leyfis: 

42.500
Leitir
 

Samtalsleit:

28.400
Áfrýjun
 

Gjald vegna áfrýjun á grundvelli laga um einkaleyfi:

85.000

Hönnunargjöld

Skráningar og endurnýjunargjöld
Krónur

Umsóknargjald fyrir hvert fimm ára tímabil: 

17.800

Umsóknargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil: 

7.700

Gjald fyrir hverja mynd umfram eina: 

4.300

Rannsóknargjald:

11.300

Ef óskað er eftir því við innlagningu umsóknar að skráning hönnunar gildi í fleiri en eitt tímabil í senn skal  greiða umsóknargjald fyrir hvert tímabil sem skráningunni er ætlað að ná yfir. 

 

Endurnýjunargjald fyrir hvert fimm ára tímabil: 

22.500

Endurnýjunargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil: 

7.700
Brottfall skráningar
 

Gjald vegna kröfu um að skráning verði felld úr gildi:

13.100
Umsýsla alþjóðlegra umsókna
 

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar hönnunarumsóknar: 

17.800
Endurupptaka og endurveiting réttinda
 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 

11.300

Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til hönnunar: 

42.500
Áfrýjun
 

Gjald vegna áfrýjun á grundvelli laga um hönnun:

85.000

Þjónustugjöld

Innfærslubreytingar í málaskrá
Krónur

Gjald fyrir beiðni um innfærslu upplýsinga um aðilaskipti, nytjaleyfi eða veðsetningu:

7.100

Gjald fyrir beiðni um aðrar innfærslur í málaskrá, s.s. breyting nafni eða heimilisfangi 

umsækjanda eða breytingar varðandi umboðsmann: 

3.600
Afrit af gögnum í málaskrá
 

Rafrænt afrit af umsókn eða af veittu einkaleyfi eða öðrum skjölum úr skjalavistunarkerfi: 

1.200

Staðfest afrit af skjölum skv. 1. tl. eða útgáfa forgangsréttarskjals:

4.800

Útprentun eða ljósritun gagna, hver síða í stærðinni A4: 

200

Ef beiðni um afrit skv. 1. mgr. útheimtir verulega úrvinnslu gagna eða leit í skjalasafni reiknast að auki tímagjald samkvæmt 18. gr. eftir því sem við á.

 
Þjónustuverkefni
 

Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðar 60/2020, svo sem umfangsmikla leit, 

athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald: 

7.100
Hugverkatíðindi
 

Áskriftargjald á ári:

4.300

Útprentun, hvert eintak: 

500

Hugverkastofan innheimtir gjöld samkvæmt ákvæðum reglugerðar sem settar eru á grundvelli laga um hugverkaréttindi á sviði iðnaðar og önnur hliðstæð þjónustugjöld. Núgildandi gjaldskrá er samkvæmt reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 60/2020, sem tók gildi þann 1. maí 2020. Við gerð reikninga og greiðsluseðla notast Hugverkastofan við innheimtukerfi ríkisins, TBR.