Gjöld vegna umsókna og endurnýjanna

Gjöld fyrir umsókn um skráningu vörumerkis eða endurnýjun:

Krónur

Umsóknar- eða endurnýjunargjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn:

32.200

Viðbótargjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn:

6.900

Gjald fyrir hverja mynd umfram eina í umsókn þegar merkið er í þrívídd:

3.500

Gjöld fyrir tilnefningu á Íslandi í umsókn um alþjóðlega skráningu merkja eða vegna endurnýjunar þeirra eru greidd til Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO).

 

Tilkynning um andmæli eða krafa um að skráning merkis verði felld úr gildi: 

 41.400

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar vörumerkjaumsóknar: 

 17.300 

Beiðni um breytingu á skráðu merki: 

   6.900 

Beiðni um hlutun umsóknar eða skráningar: 

 20.700 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 

   11.000 

Gjald fyrir beiðni um innfærslu upplýsinga um aðilaskipti, nytjaleyfi eða veðsetningu: 

   6.900 

Gjald fyrir beiðni um aðrar innfærslur í málaskrá, s.s. breyting á nafni eða heimilisfangi 

umsækjanda eða breytingar varðandi umboðsmann: 

   3.500 

Rafrænt afrit af umsókn eða af skráðu merki eða öðrum skjölum úr skjalavistunarkerfi: 

   1.200 

Staðfest afrit af skjölum skv. 6. tl. eða útgáfa forgangsréttarskjals: 

   4.600 

Útprentun eða ljósritun gagna, hver síða í stærðinni A4: 

      200 

Leit í vörumerkjaskrá að sambærilegu merki: 

   5.800 

Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðarinnar, svo sem umfangsmikla leit, 
athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald: 

   6.900 

Skráning byggðarmerkis 

40.000 

 

Umsóknargjöld

Gjald fyrir umsókn um einkaleyfi eða yfirfærða alþjóðlega einka­leyfis­umsókn: 

  

   - umsóknargjald: 

  64.400 

   - viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu: 

    4.100 

Gjald skv. 36. og 37. gr. ell.: 

  55.200 

Viðbótargjald vegna viðbótarfrests til að leggja inn tilskilda þýðingu vegna yfirfærðrar umsóknar: 

  17.300 

Umsýslugjald fyrir milligöngu varðandi nýnæmisrannsókn hjá alþjóðlega viðurkenndri stofnun: 

    7.500 

Útgáfugjald skv. 1. mgr. 19. gr. ell.: 

  

  - útgáfugjald fyrir fyrstu 40 blaðsíður einkaleyfisskjals (lýsing, einkaleyfiskröfur, teikningar og ágrip): 

  27.600 

   - viðbótargjald fyrir hverja síðu umfram 40: 

    1.200 

   - viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu sem bætt er við þær sem 

greitt var fyrir eftir innlagningu umsóknar: 

    4.100 

Gjald fyrir endurútgáfu einkaleyfis: 

  27.600 

Beiðni um takmörkun á verndarsviði einkaleyfis skv. 40. gr. a í ell.: 

  27.600 

Evrópsk einkaleyfi, svo sem staðfesting einkaleyfis, endurútgáfa eða útgáfa leiðréttrar þýðingar: 

  31.100 

Árgjöld fyrir einkaleyfisumsóknir og einkaleyfi: 

  

1. gjaldár 

  11.000 

2. gjaldár 

  11.000 

3. gjaldár 

  11.000 

4. gjaldár 

 12.700 

5. gjaldár 

 13.800 

6. gjaldár 

 15.000 

7. gjaldár 

 16.700 

8. gjaldár 

 18.400 

9. gjaldár 

 20.700 

10. gjaldár 

 23.000 

11. gjaldár 

  25.300 

12. gjaldár 

  27.600 

13. gjaldár 

  30.500 

14. gjaldár 

  34.500 

15. gjaldár 

  38.600 

16. gjaldár 

  42.600 

17. gjaldár 

  47.800 

18. gjaldár 

  52.400 

19. gjaldár 

  57.500 

20. gjaldár 

  63.300 

Árgjald fyrir 11.–15. ár einkaleyfis sem veitt var í samræmi við eldri lög: 

132.500 

Árgjald, sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%. 

  

Viðbótarvottorð: 

  

   - umsóknargjald: 

  64.400 

   - árgjald fyrir hvert byrjað gjaldár viðbótarvottorðs: 

  63.300 

Árgjald skv. 2. tl. 1. mgr., sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga, hækkar um 20%. 

  

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar: 

  17.300 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 

  11.000 

Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til einka­leyfis: 

  41.400 

Gjald fyrir beiðni um innfærslu upplýsinga um aðilaskipti, nytjaleyfi eða veðsetningu: 

    6.900 

Gjald fyrir beiðni um aðrar innfærslur í málaskrá, s.s. breyting nafni eða heimilisfangi umsækjanda eða breytingar varðandi umboðsmann: 

    3.500 

Gjald fyrir leiðréttingu á kröfum einkaleyfis og endurútgáfu: 

27.600 

Gjald fyrir framlengingu á viðbótarvottorði: 

47.800 

Gjald fyrir tilkynningu um andmæli gegn einkaleyfi 

41.400 

Samtalsleit 

27.600 

Rafrænt afrit af umsókn eða af veittu einkaleyfi eða öðrum skjölum úr skjalavistunarkerfi: 

    1.200 

Staðfest afrit af skjölum skv. 6. tl. eða útgáfa forgangsréttarskjals: 

    4.600 

Útprentun eða ljósritun gagna, hver síða í stærðinni A4: 

       200 

Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðarinnar, svo sem umfangsmikla leit, 

athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald: 

    6.900 

Umsókn og endurnýjun

Umsóknargjald fyrir hvert fimm ára tímabil: 

 17.300 

Umsóknargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil: 

   7.500 

Ef óskað er eftir því við innlagningu umsóknar að skráning hönnunar gildi í fleiri en eitt tímabil í senn skal 

greiða umsóknargjald fyrir hvert tímabil sem skráningunni er ætlað að ná yfir. 

  

Gjald fyrir hverja mynd umfram eina: 

   4.100 

Rannsóknargjald: 

   11.000 

Endurnýjunargjald fyrir hvert fimm ára tímabil: 

 21.900 

Endurnýjunargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil: 

   7.500 

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar hönnunarumsóknar: 

 17.300 

Gjald vegna kröfu um að skráning verði felld úr gildi: 

 12.700 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku 

  11.000 

Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til hönnunar: 

 41.400 

Gjald fyrir beiðni um innfærslu upplýsinga um aðilaskipti, nytjaleyfi eða veðsetningu: 

   6.900 

Gjald fyrir beiðni um aðrar innfærslur í málaskrá, s.s. breyting nafni eða heimilisfangi 

umsækjanda eða breytingar varðandi umboðsmann: 

   3.500 

Rafrænt afrit af umsókn eða af veittu einkaleyfi eða öðrum skjölum úr skjalavistunarkerfi: 

   1.200 

Staðfest afrit af skjölum skv. 6. tl. eða útgáfa forgangsréttarskjals: 

   4.600 

Útprentun eða ljósritun gagna, hver síða í stærðinni A4: 

      200 

Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðarinnar, svo sem umfangsmikla leit, 

athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald: 

   6.900 

Þjónusta

Samtalsleit 

27.600 

Leit í vörumerkjaskrá að sambærilegu merki (ruglingshættuleit): 

   5.800 

Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðarinnar, svo sem umfangsmikla leit, 

athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald: 

   6.900 

Hugverkastofan innheimtir gjöld samkvæmt ákvæðum reglugerðar sem settar eru á grundvelli laga um hugverkaréttindi á sviði iðnaðar og önnur hliðstæð þjónustugjöld. Núgildandi gjaldskrá er samkvæmt reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 818/2016, með síðari breytingum sem tók gildi þann 1. janúar 2017. Við gerð reikninga og greiðsluseðla notast Hugverkastofan við innheimtukerfi ríkisins, TBR.