Einkaleyfi

Lög um einkaleyfi, nr. 17/1991.  

Reglugerð um einkaleyfi nr. 477/2012. Reglugerð með innfærðum breytingum: PDF

Lög um uppfinningar starfsmanna nr. 72/2004

Reglugerð nr. 1011/2006 um nauðungarleyfi vegna útflutnings lyfja til þróunarríkja og ríkja sem stríða við alvarlegan heilbrigðisvanda. 

Auglýsing um gildistöku samnings um beitingu 65. gr. samningsins um veitingu evrópskra einkaleyfa sem gerður var í Lundúnum 17. október 2000.

Auglýsing um gildistöku gerðar um endurskoðun evrópska einkaleyfasamningsins, sem samþykkt var í München 29. nóvember 2000, svo og gildistöku ákvæða í lögum nr. 17/1991 um einkaleyfi, með síðari breytingum. 

Lög um vörumerki, nr. 45/1997

Reglugerð um umsóknir og skráningu vörumerkja o.fl., nr. 850/2020

Auglýsing um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja  nr. 1419/2021.

Auglýsing um skráningu vörumerkja og gæðamerkja í eigu atvinnurekanda í vissum erlendum ríkjum, nr. 228/1990.

Lög um hönnun, nr. 46/2001.  

Reglugerð um skráningu hönnunar, nr. 706/2001.

Lög um vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum, nr. 78/1993

Samstarfssáttmálinn um einkaleyfi (Patent Cooperation Treaty (PCT)). 

Evrópski einkaleyfasamningurinn (European Patent Convention (EPC)). 

Evrópski einkaleyfasamningurinn í íslenskri þýðingu. 

Madrid bókunin (Madrid Protocol).  

Singapúrsamningur um vörumerki (Singapore Treaty). 

NICE samningur um flokkun vöru og þjónustu (NICE Agreement). 

Haag-samningurinn (Hague Agreement). 

Annað

Lög um viðskiptaleyndarmál, nr. 131/2020.

Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 1050/2020, frá 1. janúar 2021. 

Lög um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, nr. 53/2006

Höfundalög, nr. 73/1972

Reglugerð um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 275/2008

Lög um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu nr. 130/2014

Reglugerð nr. 112/1999 um skráningu byggðamerkja. 

Lög um yrkisrétt nr. 58/2000.

Almenn lög sem stofnunin starfar eftir, s.s. stjórnsýslulög, lög um persónuvernd og upplýsingalög eru aðgengileg á www.althingi.is