Einkaleyfi

Lög um einkaleyfi, nr. 17/1991  

Reglugerð um einkaleyfi nr. 477/2012. Reglugerð með innfærðum breytingum: PDF

Lög um uppfinningar starfsmanna nr. 72/2004 

Reglugerð nr. 1011/2006 um nauðungarleyfi vegna útflutnings lyfja til þróunarríkja og ríkja sem stríða við alvarlegan heilbrigðisvanda. 

Auglýsing um gildistöku samnings um beitingu 65. gr. samningsins um veitingu evrópskra einkaleyfa sem gerður var í Lundúnum 17. október 2000.

Auglýsing um gildistöku gerðar um endurskoðun evrópska einkaleyfasamningsins, sem samþykkt var í München 29. nóvember 2000, svo og gildistöku ákvæða í lögum nr. 17/1991 um einkaleyfi, með síðari breytingum. 

Lög um vörumerki, nr. 45/1997  

Lög um félagamerki, nr. 155/2002 

Reglugerð um skráningu vörumerkja o.fl., nr. 310/1997. Reglugerð með innfærðum breytingum: PDF

Auglýsing um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, nr. 1190/2017 (gildir frá og með 1. janúar 2019), sbr. auglýsingu nr. 167/2018 (leiðrétt skrá um flokkun vöru og þjónustu).

Auglýsing um skráningu vörumerkja og gæðamerkja í eigu atvinnurekanda í vissum erlendum ríkjum, nr. 228/1990 

Lög um hönnun, nr. 46/2001  

Reglugerð um skráningu hönnunar, nr. 706/2001.

Lög um vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum, nr. 78/1993 

Annað

Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 818/2016, sbr. reglugerð nr. 569/2018 frá 1. júní 2018. Reglugerð með innfærðum breytingum: PDF 

Lög um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, nr. 53/2006 

Höfundalög, nr. 73/1972 

Reglugerð um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 275/2008 

Lög um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu nr. 130/2014

Reglugerð nr. 112/1999 um skráningu byggðamerkja. 

Lög um yrkisrétt nr. 58/2000.

Almenn lög sem stofnunin starfar eftir, s.s. stjórnsýslulög, lög um persónuvernd og upplýsingalög eru aðgengileg á www.althingi.is