Alþjóðleg skráning vörumerkja

Alþjóðleg skráning vörumerkja á við þau merki sem skráð eru erlendis en byggja á íslenskri umsókn eða skráningu.

Vörumerki sem skráð eru hjá Hugverkastofunni eru einungis vernduð á Íslandi.  

Meira um alþjóðlega skráningu vörumerkja hér.

Með skráningu félagamerkis geta félög eða samtök öðlast einkarétt á sameiginlegu auðkenni fyrir félagsmenn sína til að nota í atvinnustarfsemi. Félagamerki eru því sameiginlegt auðkenni sem félög eða samtök leyfa félagsmönnum sínum að nota til að merkja vörur og/eða þjónustu. Dæmi um þetta er vörumerkið Kaka ársins sem er í eigu félags bakarameistara.

Félagamerki eru í eðli sínu vörumerki og þurfa því að uppfylla sömu skráningarskilyrði.

Skilyrði verndar og reglur um notkun félagamerkis

Þau félagamerki sem skráð eru í vörumerkjaskrá verða að uppfylla sömu skilyrði og vörumerki fyrir skráningu.

Áður en umsóknin er tekin fyrir hjá Hugverkastofunni verður kallað eftir reglum um notkun merkisins.

  1. Hverjir hafa heimild til þess að nota merkið.
  2. Hvaða skilyrði gilda um notkun merkisins og hvaða afleiðingar og viðurlög óréttmæt notkun merkisins hefur í för með sér.
  3. Hvaða réttindi og skyldur eigandi merkisins hefur gagnvart        þeim sem notar merkið.
  4. Hvaða reglur gilda um aðild að því félagi sem á merkið.

Verði breytingar á reglum félagamerkis eftir skráningu er skylt að tilkynna um þær til Hugverkastofunnar. Breytingarnar eru birtar samhliða nýrri gildistökudagsetningu í Hugverkatíðindum.

Alþjóðleg skráning félagamerkja

Um alþjóðlega skráningu félagamerkja gildir það sama og fyrir vörumerki. Umsækjandi verður að leggja inn umsókn um skráningu hér á landi áður eða um leið og alþjóðleg umsókn er lögð inn. Félagamerkið verður að vera eins í báðum tilvikum og vöru- og þjónustulistinn má ekki vera víðtækari er fram kemur í landsbundnu umsókninni.

PPH - Patent Prosecution Highway

„Patent Prosecution Highway“ (PPH) eða flýtimeðferð einkaleyfisumsókna er valkostur sem hefur undanfarin ár staðið íslenskum umsækjendum til boða. Yfirmarkmið PPH er að stytta afgreiðslutíma einkaleyfisumsókna á heimsvísu en mörg ríki eru með slíka samninga sín á milli.

Sjá meira hér.

Griðtími og frestun skráningar

Griðtími gefur hönnuði möguleika á að opinbera hönnun sína, þar með talið prófa hana á markaðinum, innan 12 mánaða áður en hann ákveður hvort umsókn skuli lögð inn til Hugverkastofunnar. Birting hönnunar, fyrir atbeina hönnuðar, innan þessara tímamarka hefur ekki áhrif á nýnæmi hönnunar.

Frestun skráningar

Umsækjandi getur óskað eftir því að skráningu verði frestað í allt að 6 mánuði frá umsóknardegi eða forgangsréttardegi, sé hans krafist. Beiðnin felur í sér að myndum af hönnuninni sé haldið leyndum.