Félagamerki

Með skráningu félagamerkis geta félög eða samtök öðlast einkarétt fyrir félagsmenn sína til að nota í atvinnustarfsemi sameiginlegt auðkenni fyrir vörur eða þjónustu. Félagamerki gegna því sambærilegu hlutverki og vörumerki og eru sérstök auðkenni félaga eða samtaka.

Um notkun félagamerkis gilda sérstakar reglur þess félags sem um ræðir og samkvæmt þeim er félagsmönnum veittur réttur til notkunar merkis í atvinnustarfsemi. Félagamerki eru því sameiginlegt auðkenni fyrir vörur og/eða þjónustu.

Skilyrði verndar og reglur um notkun félagamerkis

Þau félagamerki sem skráð eru í vörumerkjaskrá verða að uppfylla sömu skilyrði og vörumerki fyrir skráningu. Að auki verða reglur er gilda um notkun félagamerkisins að fylgja með umsókn.  Í reglunum skal m.a. koma fram:

  • Hverjum sé heimilt að nota félagamerkið og hvaða skilyrði séu fyrir slíkri heimild.
  • Hvaða afleiðingar óréttmæt notkun félagamerkisins hefur í för með sér.
  • Hvaða réttindi og skyldur eigandi félagamerkisins hefur gagnvart þeim sem notar félagamerkið á óheimilan hátt.

Stjórnvöld, stofnanir, félög eða samtök geta jafnframt öðlast einkarétt á félagamerki sem notað er fyrir vörur eða þjónustu sem eftirlit eða staðlar taka til.

Alþjóðleg skráning félagamerkja

Um alþjóðlega skráningu félagamerkja gildir það sama og fyrir vörumerki. Umsækjandi verður að leggja inn umsókn um skráningu hér á landi áður eða um leið og alþjóðleg umsókn er lögð inn. Félagamerkið verður að vera eins í báðum tilvikum og vöru- og þjónustulistinn má ekki vera víðtækari er fram kemur í landsbundnu umsókninni.

PPH - Patent Prosecution Highway

„Patent Prosecution Highway“ (PPH) eða flýtimeðferð einkaleyfisumsókna er valkostur sem hefur undanfarin ár staðið íslenskum umsækjendum til boða. Yfirmarkmið PPH er að stytta afgreiðslutíma einkaleyfisumsókna á heimsvísu en mörg ríki eru með slíka samninga sín á milli.

Sjá meira hér.

Griðtími og frestun skráningar

Griðtími gefur hönnuði möguleika á að opinbera hönnun sína, þar með talið prófa hana á markaðinum, innan 12 mánaða áður en hann ákveður hvort umsókn skuli lögð inn til Hugverkastofunnar. Birting hönnunar, fyrir atbeina hönnuðar, innan þessara tímamarka hefur ekki áhrif á nýnæmi hönnunar.

Frestun skráningar

Umsækjandi getur óskað eftir því að skráningu verði frestað í allt að 6 mánuði frá umsóknardegi eða forgangsréttardegi, sé hans krafist. Beiðnin felur í sér að myndum af hönnuninni sé haldið leyndum.