Í ljósi heimsfaraldurs COVID-19 og áhrifa hans á starfsemi lögaðila og einstaklinga hefur Hugverkastofan ákveðið að framlengja fresti til 4. maí 2020 vegna mála sem eru til meðferðar hjá stofnuninni. Þetta á við um alla fresti sem stofnunin veitir sjálfstætt, svo sem í tilfellum þar sem frestur hefur verið veittur til skila á gögnum eða greinargerðum í tilteknum málum. Lögbundnir frestir munu hins vegar vera óbreyttir, svo sem allir frestir er varða forgangsrétt og endurupptöku umsókna, andmælafrestir, greiðslufrestir og frestir til endurnýjunar.

Vakin er athygli á þeim möguleika að óska eftir endurupptöku mála og endurveitingu réttinda í samræmi við ákvæði laga um vörumerki nr. 45/1997, laga um hönnun nr. 46/2001 og laga um einkaleyfi nr. 17/1991. Komi til þess að réttindi tapist af ástæðum sem rekja má til COVID-19 faraldursins getur eftir atvikum verið mögulegt að bera þær ástæður fyrir sig í slíkri beiðni um endurupptöku eða endurveitingu.

Frekari upplýsingar um breytta þjónustu Hugverkastofunnar vegna COVID-19 má finna hér.