Jafnlaunastefna Hugverkastofunnar

Markmið

Markmið jafnlaunastefnu Hugverkastofunnar er að starfsfólk stofnunarinnar njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Hugverkastofan greiðir laun eftir umfangi og eðli starfa og tekur mið af þeim kröfum sem gerðar eru til starfsfólks óháð kyni. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjara- og stofnanasamninga, studdar rökum og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sömu störf. Stöðugt skal unnið að því að útrýma óútskýrðum kynbundnum launamun, sé hann til staðar. Markmið Hugverkastofunnar er að óútskýrður launamunur kynja verði ekki meiri en 1,8%.

Jafnlaunakerfið tekur til allra starfsmanna Hugverkastofunnar. Jafnlaunakerfið tekur ekki til starfsfólks faggildingarsviðs Hugverkastofunnar.

Til þess að fylgja jafnlaunastefnu Hugverkastofunnar eftir skuldbindur stofnunin sig til að:

  • Innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunastjórnunarkerfi í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85 og öðlast vottun í samræmi við lög 56/2017 um jafnlaunavottun.
  • Framkvæma launagreiningu og kynna niðurstöðu ásamt jafnlaunastefnu fyrir starfsfólki árlega.
  • Bregðast við ef kröfur staðalsins eru ekki uppfylltar þ. á m. óútskýrðum kynbundnum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Framkvæma árlega rýni stjórnenda þar sem jafnlaunamarkmið eru sett fram og rýnd.
  • Fylgja lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.
  • Tryggja að jafnlaunastefna þessi sé aðgengileg á ytri vef Hugverkastofunnar.