Vörumerkjagjöld

Umsókn og endurnýjun merkis
Krónur

Umsóknar- eða endurnýjunargjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn: 

33.900

Viðbótargjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn: 

7.300

Gjöld fyrir tilnefningu á Íslandi í umsókn um alþjóðlega skráningu merkja eða vegna endurnýjunar

 þeirra eru greidd til Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO). 

 
Umsýsla alþjóðlegra umsókna
 

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar vörumerkjaumsóknar: 

18.200
Breyting á merki eða beiðni um hlutun
 

Beiðni um breytingu á skráðu merki: 

7.300

Beiðni um hlutun umsóknar eða skráningar: 

21.800
Andmæli og afnám skráningar
 

Tilkynning um andmæli eða krafa um að skráning merkis verði felld úr gildi: 

43.500
Endurupptaka
 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 

11.600
Leitir
 

Samanburðarleit fyrir vörumerki: 

6.200
Áfrýjun
 

Gjald vegna áfrýjunar á grundvelli laga um vöru- eða félagamerki:

Áfrýjunargjald greiðist ráðuneytinu við afhendingu bréfs um áfrýjun. Sé mál afturkallað áður en áfrýjunarnefnd er fullskipuð, er málinu vísað frá áfrýjunarnefnd eða það vinnst skal ráðuneytið endurgreiða 65.000 krónur.

85.000
Byggðarmerki
 

Skráning byggðarmerkis: 

40.000

Einkaleyfagjöld

Einkaleyfisumsóknir

Krónur

Umsóknargjald:

67.800

Viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu: 

4.400

Gjald skv. 36. og 37. gr. ell.: 

58.000

Viðbótargjald vegna viðbótarfrests til að leggja inn tilskilda þýðingu vegna yfirfærðrar umsóknar: 

18.300

Umsýslugjald fyrir milligöngu varðandi nýnæmisrannsókn hjá alþjóðlega viðurkenndri stofnun: 

7.900
Evrópsk einkaleyfi
 

Evrópsk einkaleyfi, svo sem staðfesting einkaleyfis, endurútgáfa eða útgáfa leiðréttrar þýðingar: 

32.700
Útgáfa einkaleyfis

Útgáfugjald skv. 1.mgr. 19. gr. ell.

 

Útgáfugjald fyrir fyrstu 40 blaðsíður einkaleyfisskjals (lýsing, einkaleyfiskröfur, teikningar og ágrip): 

29.000

Viðbótargjald fyrir hverja síðu umfram 40:

1.300

Viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu sem bætt er við eftir innlagningu umsóknar: 

4.400

Gjald fyrir endurútgáfu einkaleyfis: 

29.000

Gjald fyrir leiðréttingu á kröfum einkaleyfis og endurútgáfu:

29.000
Árgjöld fyrir einkaleyfisumsóknir og einkaleyfi

Árgjald sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%

 

1. gjaldár 

11.600

2. gjaldár 

11.600

3. gjaldár 

11.600

4. gjaldár 

13.400

5. gjaldár 

14.600

6. gjaldár 

15.800 

7. gjaldár 

17.600

8. gjaldár 

19.400 

9. gjaldár 

 21.800

10. gjaldár 

24.200

11. gjaldár 

26.600

12. gjaldár 

29.000

13. gjaldár 

  32.000

14. gjaldár 

  36.200

15. gjaldár 

  40.500 

16. gjaldár 

  44.700 

17. gjaldár 

50.200

18. gjaldár 

55.100

19. gjaldár 

60.400

20. gjaldár 

  66.500

Viðbótarvottorð
 

Umsóknargjald:

67.800

Gjald fyrir framlengingu á viðbótarvottorði:

50.200

Árgjald fyrir hvert byrjað gjaldár viðbótarvottorðs:
Árgjald sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%

66.500
Takmörkun á verndarsviði og andmæli
 

Gjald fyrir beiðni um takmörkun á verndarsviði einkaleyfis:

29.000

Tilkynning um andmæli gegn einkaleyfi:

43.600
Umsýsla alþjóðlegra umsókna
 

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar: 

18.200
Endurupptaka og endurveiting réttinda
 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 

11.600

Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til einka­leyfis: 

43.500
Leitir
 

Samtalsleit:

29.200
Áfrýjun
 

Gjald vegna áfrýjun á grundvelli laga um einkaleyfi:

Áfrýjunargjald greiðist ráðuneytinu við afhendingu bréfs um áfrýjun. Sé mál afturkallað áður en áfrýjunarnefnd er fullskipuð, er málinu vísað frá áfrýjunarnefnd eða það vinnst skal ráðuneytið endurgreiða 65.000 krónur.

85.000

Hönnunargjöld

Skráningar og endurnýjunargjöld
Krónur

Umsóknargjald fyrir hvert fimm ára tímabil: 

18.200

Umsóknargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil: 

7.900

Gjald fyrir hverja mynd umfram eina: 

4.400

Rannsóknargjald:

11.600

Ef óskað er eftir því við innlagningu umsóknar að skráning hönnunar gildi í fleiri en eitt tímabil í senn skal  greiða umsóknargjald fyrir hvert tímabil sem skráningunni er ætlað að ná yfir. 

 

Endurnýjunargjald fyrir hvert fimm ára tímabil: 

23.000

Endurnýjunargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil: 

7.900
Brottfall skráningar
 

Gjald vegna kröfu um að skráning verði felld úr gildi:

13.400
Umsýsla alþjóðlegra umsókna
 

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar hönnunarumsóknar: 

18.200
Endurupptaka og endurveiting réttinda
 

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 

11.600

Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til hönnunar: 

43.500
Áfrýjun
 

Gjald vegna áfrýjun á grundvelli laga um hönnun:

Áfrýjunargjald greiðist ráðuneytinu við afhendingu bréfs um áfrýjun. Sé mál afturkallað áður en áfrýjunarnefnd er fullskipuð, er málinu vísað frá áfrýjunarnefnd eða það vinnst skal ráðuneytið endurgreiða 65.000 krónur.

85.000

Þjónustugjöld

Innfærsla í málaskrá
Krónur

Gjald fyrir beiðni um innfærslu upplýsinga um aðilaskipti, nytjaleyfi eða veðsetningu:

7.300

Gjald fyrir beiðni um aðrar innfærslur í málaskrá, s.s. breyting nafni eða heimilisfangi 

umsækjanda eða breytingar varðandi umboðsmann: 

3.700
Afrit af gögnum í málaskrá
 

Rafrænt afrit af umsókn eða af veittu einkaleyfi eða öðrum skjölum úr skjalavistunarkerfi: 

1.300

Staðfest afrit af skjölum skv. 1. tl. eða útgáfa forgangsréttarskjals:

4.900

Útprentun eða ljósritun gagna, hver síða í stærðinni A4: 

300

Ef beiðni um afrit skv. 1. mgr. útheimtir verulega úrvinnslu gagna eða leit í skjalasafni reiknast að auki tímagjald samkvæmt 18. gr. eftir því sem við á.

 
Þjónustuverkefni
 

Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðar 60/2020, svo sem umfangsmikla leit, athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald: 

7.300

Hugverkastofan innheimtir gjöld samkvæmt ákvæðum reglugerðar sem settar eru á grundvelli laga um hugverkaréttindi á sviði iðnaðar og önnur hliðstæð þjónustugjöld. Núgildandi gjaldskrá er samkvæmt reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 1050/2020, sem tók gildi þann 1. janúar 2021. Við gerð reikninga og greiðsluseðla notast Hugverkastofan við innheimtukerfi ríkisins, TBR.