1. skref: Ertu með skráningarhæft vörumerki?

Vörumerkið verður að:

 • Hafa aðgreiningarhæfi, þ.e. vera til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eiganda þess frá vörum eða þjónustu annarra.
 • Hafa sérkenni, þ.e. vera nægjanlega sérkennilegt svo það skapi tengingu sem vörumerki.

Vörumerkið má ekki:

 • Lýsa tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, eiginleikum o.fl. 
 • Villa fyrir neytendum um tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna, eiginleika o.fl.
 • Vera algengt tákn eða orð sem algengt er í viðskiptum eða notað í daglegu máli.
 • Innihalda opinber tákn s.s. fána eða skjaldamerki, nema að fengnu sérstöku leyfi*.
 • Vera of líkt skráðu vörumerki eða heiti á fyrirtæki annars aðila.
 • Fara gegn höfundarétti annars aðila.   

Verndarumfang:

 • Verndun vörumerkis nær einungis til þeirrar útgáfu af merkinu sem lögð er fram við umsókn. Stílfærð merki (orð- og myndmerki) eru vernduð í heild sinni og nær verndin ekki endilega til texta í slíkum merkjum. Sé ætlunin að skrá tiltekinn texta eða mynd er rétt að kanna hvort þurfi að sækja um það sérstaklega.
 • Athugið að frá og með 1. apríl 2021 afmarkast verndarumfang merkja eingöngu af þeim litum sem fram koma í umsókn. Ef sótt er um skráningu merkis í svart/hvítu eða grátóna lit verndar það aðeins þá útfærslu en nær ekki til hvaða litasamsetningar sem er eins og fyrri túlkun kvað á um.

Leitaðu í vörumerkjagagnagrunnum

Í vörumerkjaleitarvél Hugverkastofunnar getur þú fundið öll vörumerki sem eru skráð á Íslandi í dag.

Þó að vörumerki finnist ekki í leitarvélinni þá þýðir það ekki endilega að það sé ekki í notkun. 

Vörumerkjaleitarvél Hugverkastofunnar

 
Þarftu aðstoð?

Hugverkastofan býður upp á samanburðarleit fyrir vörumerki gegn gjaldi. Einnig getur verið gott að leita sér aðstoðar sérfræðings í hugverkaréttindum til að aðstoða við leitina.

Vörumerki þarf að skrá í að minnsta kosti einum af 45 flokkum yfir vörur- og þjónustu. Þessir flokkar eru til þess að tilgreina hvaða vara eða þjónusta er á bak við þitt vörumerki.

Vöru- og/eða þjónustulisti þarf að vera á íslensku.

Einn vöru- eða þjónustuflokkur er innifalinn í umsóknargjaldi. Umfram einn flokk bætist við auka flokkagjald. Verð er samkvæmd gjaldskrá

45 flokkar yfir vörur- og þjónustu

Ef umsækjandi er ekki með lögheimili á Íslandi er honum skylt að tilnefna umboðsmann sem getur komið fram fyrir hans hönd varðandi umsóknina. Umboðsmaðurinn má vera búsettur á EES-svæðinu. Nauðsynlegt er að umboðsmaðurinn staðfesti með einum eða öðrum hætti að hann taki að sér umboðsmennskuna.

Sjá nánar reglur um umboð hér.

Rafræn umsókn
 • Til þess að opna rafræna umsóknarformið fyrir vörumerki þarftu að hafa rafræn skilríki eða Íslykil.
  • Þótt verið sé að sækja um fyrir fyrirtæki er hægt að skrá sig inn með sínum persónulegum skilríkjum en fyrirtækið er þá sett sem eigandi vörumerkisins. 
 • Reikningur vegna umsóknarinnar birtist í heimabanka eiganda kennitölu umsækjanda merkisins. Reikningurinn kemur frá Ríkissjóðsinnheimtur í heimabanka eiganda merkisins. Greiðsluseðilar eru aðgengilegir inn á www.island.is 

Sækja um vörumerki - Rafræn umsókn

 
Eyðublöð
 • Á umsóknareyðublaðinu þarf að færa inn númer vöru- og þjónustuflokka, ásamt upptalningu þeirrar vöru/þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Vöru- og þjónustuflokkarnir eru 45 og gefur yfirskrift þeirra til kynna hvaða vöru eða þjónustu þeir innihalda. Nánari upplýsingar hér.
 • Athugið að einstaklingar geta ekki sótt um félagamerki  og einungis þeir sem  setja staðla um eða annast eftirlit með vörum eða þjónustu geta sótt um ábyrgðar- og gæðamerki

Sækja um vörumerki Sækja um félagamerki Sækja um ábyrgðar- og gæðamerki

Athugið  að umsóknin verður ekki tekin til meðhöndlunar fyrr en umsóknargjöld hafa verið greidd.
Umsóknargjöld eru ekki endurgreidd verði umsókninni hafnað.
Eftir að umsókn hefur verið lögð inn er greiðslufrestur 30 dagar. 

Viðvörun um falsaðar greiðslubeiðnir

Hugverkastofunni hafa borist ábendingar um að íslenskum umsækjendum hafi borist erindi frá erlendum aðilum þar sem óskað er eftir greiðslu fyrir birtingu vörumerkja í erlendum gagnagrunnum. Hugverkastofan hefur enga tengingu við þessa aðila og biður viðskiptavini sína um að greiða ekki umbeðin gjöld þar sem tilgangur þeirra virðist eingöngu vera sá að blekkja umsækjendur.

Rannsóknartími

Ef engir formgallar eru á umsókn og Hugverkastofan gerir engar athugasemdir við skráningarhæfi merkisins, má gera ráð fyrir að skráningarferlið taki að meðaltali 10-12 vikur. 

Ábending

Umsóknir um vörumerki eru birtar  í vörumerkjaleitarvél á heimasíðunni fljótlega eftir að þær berast. Þá getur þriðji aðili lagt fram ábendingu sem mælir gegn skráningu merkisins. Framlagning ábendingar veitir viðkomandi aðila ekki aðild að málsmeðferð fyrir Hugverkastofunni. 

Ef umsókn er synjað

Ef umsókn er synjað sendir Hugverkastofan umsækjanda tilkynningu um það með tölvupósti og honum er gefinn frestur til að gera athugasemdir við niðurstöðuna.

Birting og réttur til að andmæla

Ef Hugverkastofan telur merkið skráningarhæft er það birt í Hugverkatíðindum á heimasíðu Hugverkastofunnar. Tíðindin koma út 15. hvers mánaðar.  Með birtingu merkisins í Hugverkatíðindum hefst tveggja mánaða andmælatímabil, en meðan á því stendur getur hver sá sem telur sig eiga betri rétt andmælt skráningunni. Upplýsingar um andmæli eru hér.

Endurnýjun

Eigandi skráðs vörumerkis getur endurnýjað skráninguna á 10 ára fresti. Umsókn um endurnýjun má leggja inn 6 mánuðum fyrir og allt að 6 mánuðum eftir skráningardagsetningu. Ef vörumerki er ekki endurnýjað innan innan tilskilins tímaramma verður vörumerkið afmáð. Ekki er hægt að endurvekja afmáð merki. 

Rafræn endurnýjun vörumerkjaskráningar

Umsókn um endurnýjun skráningu vörumerkis - eyðublað

Viltu vita meira?

Hugverkaréttindi

Hvað eru hugverk og hvaða leiðir standa til boða til að vernda þau?

Viðhald og endurnýjun skráninga

Hvað geri ég eftir skráningu?