60.349

skráð vörumerki á Íslandi

þar af 6.944 íslensk

4.451

umsóknir um vörumerki

árið 2022

9.455

einkaleyfi í gildi á Íslandi

þar af 87 íslensk

136

umsóknir um hönnunarvernd

árið 2022