61.307

skráð vörumerki á Íslandi

þar af 7.398 íslensk

4.245

umsóknir um vörumerki

janúar til desember 2021

9.385

einkaleyfi í gildi á Íslandi

þar af 86 íslensk

168

umsóknir um hönnunarvernd

janúar til desember 2021