61.036

skráð vörumerki á Íslandi

þar af 6.956 íslensk

4.451

umsóknir um vörumerki

árið 2022

9.453

einkaleyfi í gildi á Íslandi

þar af 83 íslensk

136

umsóknir um hönnunarvernd

árið 2022