61.938

skráð vörumerki á Íslandi

þar af 6.956 íslensk

2.078

umsóknir um vörumerki

janúar til júní 2023

9.429

einkaleyfi í gildi á Íslandi

þar af 86 íslensk

1.506

hönnunarskráningar í gildi

þar af 130 íslenskar