Flokkur 11

Íslenska Enska
Vatnsbúnaður, sjálfvirkur watering installations, automatic
Hitageymar heat accumulators
Logsuðugasbrennarar acetylene burners
Logsuðugasbrennarar acetylene generators
Logsuðugasblys acetylene flares
Loftræstingarhlífar ventilation hoods
Ljósabúnaður fyrir loftfarartæki lighting installations for air vehicles
Heitloftsofnar hot air ovens
Búnaður til að eyða lykt í lofti air deodorizing apparatus
Búnaður til að eyða lykt í lofti air deodorising apparatus
Loftkælingarbúnaður air cooling apparatus
Síur fyrir loftræstingu filters for air conditioning
Loftendurhitarar air reheaters
Loftþurrkarar air dryers
Loftþurrkarar air driers
Loftræstikerfi air-conditioning installations
Loftsíukerfi air filtering installations
Heitloftsbúnaður hot air apparatus
Búnaður fyrir heitloftsbað hot air bath fittings
Núningskveikjarar til að kveikja í gasi friction lighters for igniting gas
Gaskveikjarar gas lighters
Kveikjarar lighters*
Ljósaperur light bulbs
Ljósaperur, rafmagns light bulbs, electric
Ljósbogalampar arc lamps
Rafmagnslampar electric lamps
Byggingarplötur fyrir ofna structural framework for ovens
Ísskápar refrigerating cabinets
Ljós fyrir farartæki lights for vehicles
Aðalljós fyrir bifreiðar headlights for automobiles
Kælar fyrir miðstöðvar coolers for furnaces
Kælar fyrir miðstöðvar cooling vats for furnaces
Baðker bath tubs
Baðker fyrir setlaugar bath tubs for sitz baths
Tyrkneskir baðskápar, færanlegir Turkish bath cabinets, portable
Baðbúnaður bath fittings
Hitarar fyrir böð heaters for baths
Baðbúnaður bath installations
Baðbúnaður bath plumbing fixtures
Lampar lamps
Lampar fyrir lýsingu lanterns for lighting
Lampaumgjarðir lamp mantles
Lampaumgjarðir lamp casings
Glóðbrennarar incandescent burners
Brennarar fyrir lampa burners for lamps
Ljós fyrir reiðhjól bicycle lights
Skolskálar bidets
Hitakútar, nema hlutar af vélum boilers, other than parts of machines
Brennsluofnar kilns
Brunahanar hydrants
Ofnhettur radiator caps
Vasaljós electric torches
Vasaljós electric flashlights
Vatnshitarar water heaters
Bakarofnar bakers' ovens
Skvettuvarðir kranar anti-splash tap nozzles
Grillteinar roasting jacks
Grillteinar roasting spits
Rannsóknarstofubrennarar laboratory burners
Eldháfar til notkunar í olíuhreinsunarstöðvum flare stacks for use in the oil industry
Brennarar burners
Bakteríubrennarar germicidal burners
Þvottapottar laundry room boilers
Þvottapottar washing coppers
Salerni, færanleg toilets, portable
Viftur [loftræsting] fans [air-conditioning]
Kaffibrennarar coffee roasters
Hitunartæki heating apparatus
Kranar fyrir pípur faucets for pipes and pipelines
Kranar fyrir pípur taps for pipes and pipelines
Kranar fyrir pípur spigots for pipes and pipelines
Kranar fyrir pípur cocks for pipes and pipelines
Hitaendurvakar heat regenerators
Ofnbúnaður úr eldleir oven fittings made of fireclay
Ljósaperur fyrir stefnuljós farartækja light bulbs for directional signals for vehicles
Kolefni fyrir ljósbogalampa carbon for arc lamps
Hitabúnaður heating installations
Hleðslubúnaður fyrir miðstöðvar loading apparatus for furnaces
Spúltankar flushing tanks
Hitabúnaður [vatn] hot water heating installations
Hitabúnaður [vatn] heating installations [water]
Hitakútar heating boilers
Rör fyrir hitakúta fyrir hitabúnað boiler pipes [tubes] for heating installations
Loftræstibúnaður fyrir farartæki air conditioners for vehicles
Hitabúnaður fyrir eldsneyti á föstu formi, vökvaformi eða úr gasi heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels
Hitarar fyrir farartæki heaters for vehicles
Hitabúnaður, rafdrifinn heating apparatus, electric
Miðstöðvarofnar central heating radiators
Rakatæki fyrir miðstöðvarofna humidifiers for central heating radiators
Hitaelement heating elements
Hitarar fyrir járnhitara heaters for heating irons
Fótahitarar, rafknúnir eða órafknúnir footwarmers, electric or non-electric
Fótaskjól, hituð með rafmagni footmuffs, electrically heated
Diskahitarar plate warmers
Hitakólfar immersion heaters
Lampaglös lamp glasses
Lampagler lamp chimneys
Reykháfsloftrásir chimney flues
Reykháfsblásarar chimney blowers
Hárþurrkur hair dryers
Hárþurrkur hair driers
Vatnsdreifingarbúnaður water distribution installations
Þurrkubúnaður drying apparatus
Loftræstingarbúnaður air-conditioning apparatus
Límhitunartæki glue-heating appliances
Eimingarsúlur distillation columns
Pípur [hlutar hreinlætisbúnaðar] pipes [parts of sanitary installations]
Vatnspípur [hlutar hreinlætisbúnaðar] water-pipes for sanitary installations
Vatnslagnir water conduits installations
Salerni [klósett] toilets [water-closets]
Salerni water closets
Frystar freezers
Eldunaráhöld, rafknúin cooking utensils, electric
Eldavélar cookers
Eldavélar cooking stoves
Eldunarbúnaður og áhöld cooking apparatus and installations
Ljós fyrir mótorhjól motorcycle lights
Útrásarrör, rafmagns, fyrir lýsingu discharge tubes, electric, for lighting
Affrystibúnaður fyrir farartæki defrosters for vehicles
Sótthreinsiskammtarar fyrir salerni disinfectant dispensers for toilets
Sótthreinsiskammtarar fyrir salerni disinfectant distributors for toilets
Sótthreinsibúnaður disinfectant apparatus
Afsöltunarver desalination plants
Þurrkunartæki desiccating apparatus
Ljósdreifar light diffusers
Drykkjarkælitæki beverage cooling apparatus
Eimingarbúnaður í vísindaskyni distillation apparatus*
Sturtur showers
Innstungur fyrir rafmagnsljós sockets for electric lights
Vatnshreinsibúnaður water purification installations
Vatnssíunarbúnaður water filtering apparatus
Kælibúnaður fyrir vatn cooling installations for water
Gosbrunnar fountains
Þrýstivatnstankar pressure water tanks
Vatnssótthreinsitæki water sterilizers
Vatnssótthreinsitæki water sterilisers
Hitaskiptar, nema hlutar af vélum heat exchangers, other than parts of machines
Ljósabúnaður og uppsetningar lighting apparatus and installations
Ljósakrónur chandeliers
Hreinsunarbúnaður fyrir skólp purification installations for sewage
Loftljós ceiling lights
Ofnar, rafknúnir radiators, electric
Gasskrúbbunarbúnaður gas scrubbing apparatus
Þurrkunarbúnaður fyrir skepnufóður forage drying apparatus
Þurrkunarbúnaður fyrir dýrafóður og skepnufóður drying apparatus for fodder and forage
Eimar evaporators
Eldavélar [hitatæki] stoves [heating apparatus]
Glóðaþræðir fyrir rafmagnslampa filaments for electric lamps
Síur fyrir drykkjarvatn filters for drinking water
Blys flaming torches
Smiðjur, færanlegar forges, portable
Miðstöðvar, nema fyrir notkun á rannsóknarstofum furnaces, other than for laboratory use
Ofnar, nema fyrir notkun á rannsóknarstofum ovens, other than for laboratory use
Röratengi, mótuð fyrir ofna fittings, shaped, for ovens
Röratengi, mótuð fyrir miðstöðvar fittings, shaped, for furnaces
Mótuð röratengi fyrir miðstöðvar shaped fittings for furnaces
Mótuð röratengi fyrir ofna shaped fittings for ovens
Miðstöðvarristar furnace grates
Eldstæði hearths
Öskustæði fyrir miðstöðvar furnace ash boxes
Öskustæði fyrir miðstöðvar ash pits for furnaces
Kælibúnaður og vélar refrigerating apparatus and machines
Ísskápar sem ganga má inn í refrigerating chambers
Ísskápar sem ganga má inn í walk-in refrigerators
Kæligámar refrigerating containers
Krulllampar curling lamps
Ávaxtagrillarar fruit roasters
Gasburstar [hlutar af gasbúnaði] gas scrubbers [parts of gas installations]
Burstar [hlutar af gasbúnaði] scrubbers [parts of gas installations]
Gasbrennarar gas burners
Gashitakútar gas boilers
Gaslampar gas lamps
Gufukatlar, nema hluti af af vélum steam boilers, other than parts of machines
Bakteríudrepandi lampar til að hreinsa loft germicidal lamps for purifying air
Ísvélar og búnaður ice machines and apparatus
Kælibox, rafdrifin cool boxes, electric
Kælibox, rafdrifin coolers, electric
Lampakúlur lamp globes
Lampakúlur globes for lamps
Hitaplötur hot plates
Brauðristar bread toasters
Brauðristar toasters
Steikingarbúnaður grills [cooking appliances]
Grill [eldunaráhöld] roasting apparatus
Steikarpönnur [eldunaráhöld] griddles [cooking appliances]
Brennsluofnar incinerators
Jónunarbúnaður fyrir meðhöndlun á lofti eða vatni ionization apparatus for the treatment of air or water
Skrautgosbrunnar ornamental fountains
Rannsóknarstofulampar laboratory lamps
Mjólkurkælibúnaður milk cooling installations
Gerilsneyðar pasteurisers
Olíulampar oil lamps
Útfjólubláir geislalampar, ekki í lækningaskyni ultraviolet ray lamps, not for medical purposes
Öryggislampar safety lamps
Lampaendurkastarar lamp reflectors
Álfaljós fyrir hátíðarskreytingar Chinese lanterns
Vaskaföt [hlutar af hreinlætisbúnaði] wash-hand basins [parts of sanitary installations]
Vaskaföt [hlutar af hreinlætisbúnaði] wash-hand bowls [parts of sanitary installations]
Kælibúnaður fyrir vökva cooling installations for liquids
Ljósrör til lýsingar luminous tubes for lighting
Magnesíumglóðaþræðir til lýsingar magnesium filaments for lighting
Maltristarar malt roasters
Námulampar miners' lamps
Vinnslubúnaður fyrir eldsneyti og kjarnorkubreytiefni installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material
Yfirborðsstjórnunarlokar í tönkum level controlling valves in tanks
Rafljós fyrir jólatré electric lights for Christmas trees
Rafljós fyrir jólatré lights, electric, for Christmas trees
Lýsandi húsnúmer luminous house numbers
Vetnissúrefnisbrennarar oxyhydrogen burners
Ofnar [hitun] radiators [heating]
Olíubrennarar oil burners
Aðalljós farartækja vehicle headlights
Hitaplötur heating plates
Leitarljós searchlights
Fjölliðunarbúnaður polymerisation installations
Eldhúsbúnaður [ofnar] kitchen ranges [ovens]
Loftlokar fyrir gufuhitabúnað air valves for steam heating installations
Vatnshreinsunarbúnaður og vélar water purifying apparatus and machines
Vatnshreinsunarbúnaður og vélar air purifying apparatus and machines
Hreinsiturnar fyrir eimingu refining towers for distillation
Kælibúnaður og vélar cooling installations and machines
Eldunarhringir cooking rings
Endurskinsbúnaður á farartækjum vehicle reflectors
Kælitæki og búnaður refrigerating appliances and installations
Kælitæki og búnaður cooling appliances and installations
Loftlokur [hitun] dampers [heating]
Stýriaukabúnaður fyrir vatns- eða gastæki og pípur regulating accessories for water or gas apparatus and pipes
Öryggisaukabúnaður fyrir vatns- eða gastæki og pípur safety accessories for water or gas apparatus and pipes
Spons fyrir kistur úr málmi taps*
Kranar fyrir pípur faucets*
Skinnur fyrir vatnskrana washers for water faucets
Skinnur fyrir vatnskrana washers for water taps
Snúningsgrill rotisseries
Hreinlætisbúnaður og áhöld sanitary apparatus and installations
Þurrkunartæki og búnaður drying apparatus and installations
Handþurrkunartæki fyrir salerni hand drying apparatus for washrooms
Spírall [hluti af eimunar- hitunar- eða kælibúnaði coils [parts of distilling, heating or cooling installations]
Viftur [hluti af loftkælingarbúnaði] fans [parts of air-conditioning installations]
Sótthreinsunartæki sterilizers
Sótthreinsunartæki sterilisers
Kælibúnaður fyrir tóbak cooling installations for tobacco
Tóbaksristarar tobacco roasters
Ljósabúnaður fyrir farartæki lighting apparatus for vehicles
Brennsluvélar roasters
Öskufæribandabúnaður, sjálfvirkur ash conveyor installations, automatic
Gufumyndunarbúnaður steam generating installations
Loftræstingarbúnaður og tæki ventilation [air-conditioning] installations and apparatus
Loftræstingarbúnaður fyrir farartæki ventilation [air-conditioning] installations for vehicles
Salernisskálar toilet bowls
Salernissetur toilet seats
Lampaskermar lamp shades
Haldarar fyrir lampaskerma lampshade holders
Blöndunartæki fyrir vatnsrör mixer faucets for water pipes
Blöndunartæki fyrir vatnsrör mixer taps for water pipes
Stjórn- og öryggisbúnaður fyrir gasrör regulating and safety accessories for gas pipes
Stjórn- og öryggisbúnaður fyrir vatnsbúnað regulating and safety accessories for water apparatus
Gufugeymar steam accumulators
Vatnsmýkingartæki og búnaður water softening apparatus and installations
Loftræstihlífar fyrir rannsóknarstofur ventilation hoods for laboratories
Loftsótthreinsunartæki air sterilizers
Loftsótthreinsunartæki air sterilisers
Eimingartæki fyrir tilraunir á rannsóknarstofum stills*
Alkóhólbrennarar alcohol burners
Glýjuvarnarbúnaður fyrir farartæki [ljósabúnaður] anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]
Glýjuvarnarbúnaður fyrir farartæki [ljósabúnaður] anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings]
Hitabúnaður til að affrysta glugga á farartækjum heating apparatus for defrosting vehicle windows
Festingar fyrir gasbrennara brackets for gas burners
Vatnsveitubúnaður water supply installations
Kjarnaofnar nuclear reactors
Þrýstikatlar, rafdrifnir, til eldunar pressure cookers, electric
Þrýstikatlar, rafdrifnir, til eldunar autoclaves, electric, for cooking
Ljós fyrir bifreiðar lights for automobiles
Ljós fyrir bifreiðar automobile lights
Hitarar, rafmagns, fyrir pela heaters, electric, for feeding bottles
Vöfflujárn, rafdrifin waffle irons, electric
Stjórn- og öryggisaukabúnaður fyrir gasbúnað regulating and safety accessories for gas apparatus
Kaffikönnur, rafdrifin coffee percolators, electric
Kaffivélar, rafdrifnar coffee machines, electric
Götuljós street lamps
Loftrásir fyrir hitakúta flues for heating boilers
Grill barbecues
Djúpsteikingarpottar, rafdrifnir deep fryers, electric
Eldstæði, á heimili fireplaces, domestic
Hitapumpur heat pumps
Sólhitasafnarar [hitun] solar thermal collectors [heating]
Sólarmiðöstðvar solar furnaces
Brúnkutæki [sólbekkir] tanning apparatus [sun beds]
Spúlbúnaður water flushing installations
Búnaður til að sturta niður flushing apparatus
Mötunarbúnaður fyrir hitakúta feeding apparatus for heating boilers
Ísskápar refrigerators
Lyktareyðingarbúnaður, ekki til persónulegra nota deodorizing apparatus, not for personal use
Lyktareyðingarbúnaður, ekki til persónulegra nota deodorising apparatus, not for personal use
Vatnsinntaksbúnaður water intake apparatus
Olíuskrúbbunarbúnaður oil-scrubbing apparatus
Svælingarbúnaður, ekki í lækningaskyni fumigation apparatus, not for medical purposes
Búnaður fyrir bræðsluofna [burðarvirki] kiln furniture [supports]
Vasahitarar pocket warmers
Heilsulindarböð [ker] spa baths [vessels]
Litritunarbúnaður fyrir iðnað chromatography apparatus for industrial purposes
Hitaglóðarþræðir, rafdrifnir heating filaments, electric
Gasþéttar, nema vélarhlutar gas condensers, other than parts of machines
Hitapúðar [koddar], rafdrifnir, ekk í lækningaskyni heating cushions, electric, not for medical purposes
Hitapúðar [koddar], rafdrifnir, ekk í lækningaskyni heating pads, electric, not for medical purposes
Búnaður fyrir sánaböð sauna bath installations
Sturtuklefar shower enclosures
Sturtuklefar shower cubicles
Vaskar sinks
Andlitsgufubúnaður [sánur] steam facial apparatus [saunas]
Þvagskálar [hreinlætisbúnaður] urinals being sanitary fixtures
Hitavatnsbrúsar hot water bottles
Katlar, rafdrifnir kettles, electric
Rúmhitarar bed warmers
Teppi, rafdrifin, ekki í lækningaskyni blankets, electric, not for medical purposes
Hitapönnur warming pans
Síunarbúnaður fyrir fiskabúr aquarium filtration apparatus
Hitarar fyrir fiskabúr aquarium heaters
Ljós fyrir fiskabúr aquarium lights
Rafhituð teppi electrically heated carpets
Tannofnar dental ovens
Raftæki til að búa til jógúrt electric appliances for making yogurt
Raftæki til að búa til jógúrt electric appliances for making yoghurt
Þantankar fyrir miðstöðvarbúnað expansion tanks for central heating installations
Gufugleypar fyrir eldhús extractor hoods for kitchens
Rafdrifnar viftur til einkanota electric fans for personal use
Þvottaþurrkarar, rafdrifnir laundry dryers, electric
Þvottaþurrkarar, rafdrifnir laundry driers, electric
Örbylgjuofnar [eldunartæki] microwave ovens [cooking apparatus]
Klórbúnaður fyrir sundlaugar swimming pool chlorinating apparatus
Hitalokar [hluti af hitabúnaði] thermostatic valves [parts of heating installations]
Nuddpottabúnaður whirlpool-jet apparatus
Búnaður til að afvatna matvælaúrgang apparatus for dehydrating food waste
Köfunarljós diving lights
Dropaúðarar [áveitubúnaður] drip irrigation emitters [irrigation fittings]
Hrein herbergi [hreinlætisbúnaður] clean chambers [sanitary installations]
Hraunmolar fyrir grill lava rocks for use in barbecue grills
Vatnsvélar fyrir landbúnað watering machines for agricultural purposes
Örbylgjuofnar fyrir iðnað microwave ovens for industrial purposes
Brauðgerðarvélar bread baking machines
Kæliskápar til útstillingar refrigerating display cabinets
Gufuvélar fyrir fataefni fabric steamers
Brauðgerðarvélar bread-making machines
Ljósabúnaður með ljósadíóðu [LED] light-emitting diodes [LED] lighting apparatus
Baðtæki með vatnsnuddi hydromassage bath apparatus
Hitaðir matvælaútstillingarskápar heated display cabinets
Fjölsuðupottar multicookers
Gufusuðupottar, rafmagns food steamers, electric
Tortillapressur, rafmagns tortilla presses, electric
Búnaður til að dauðhreinsa bækur book sterilization apparatus
Búnaður til að dauðhreinsa bækur book sterilisation apparatus
Hitabyssur heat guns
Rafdrifnir súkkulaðisgosbrunnar chocolate fountains, electric
Sótthreinsibúnaður í lækningaskyni disinfectant apparatus for medical purposes
Víngeymslur, rafdrifnar wine cellars, electric
Ljósaseríur til skreytinga fairy lights for festive decoration
Ljósaseríur til skreytinga string lights for festive decoration
Sokkar, hitaðir með rafmagni socks, electrically heated
Höfuðljós head torches
Færanleg höfuðljós portable headlamps
Lampar fyrir naglasnyrtingu nail lamps
Sous-vide tæki, rafdrifin sous-vide cookers, electric
Loftbóludælur fyrir baðkör microbubble generators for baths
Hitunar- og kælitæki til að skammta heita og kalda drykki heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold beverages
Fatnaður hitaður með rafmagni electrically heated clothing
Vélar til að búa til hrískökur, rafdrifnar, til heimilisnota pounded rice cake making machines, electric, for household purposes
Kveikir fyrir olíukamínur wicks adapted for oil stoves
Rafmagnseldavélarhellur electric cooktops
Ljósker fyrir kerti candle lanterns
Loftsteikingartæki air fryers
Ísgerðarvélar ice-cream making machines
Stefnuljós fyrir reiðhjól directional lights for bicycles
Kæliskápar, kælitæki og frystar til að geyma lækningavörur refrigerators, cooling apparatus and freezers for medical storage purposes
Hitalampar, ekki í lækningaskyni curing lamps, not for medical purposes
Vatnsræktarkerfi hydroponic growing systems
Hitakútar, rafdrifnir thermo-pots, electric
Tæki til að þurrka mat, rafdrifin food dehydrators, electric
USB handhitarar USB-powered hand warmers
USB bollahitarar USB-powered cup heaters
Couscous pottar, rafdrifnir couscous cookers, electric
Standlampar standard lamps
Gólflampar floor lamps
Tajine leirker, rafdrifin tajines, electric
Tagine leirker, rafdrifin tagines, electric
Ljósvarpar light projectors
Reykvélar fog machines
Gólfhitabúnaður underfloor heating apparatus and installations
Rakatæki humidifiers
Vélar til að búa til sojamjólk, rafdrifnar soya milk making machines, electric
Kaffihylki, tóm, fyrir rafdrifnar kaffivélar coffee capsules, empty, for electric coffee machines
Drykkjarkönnur, rafdrifnar beverage urns, electric