Vörumerki

Umsókn og endurnýjun vörumerkis

  Krónur
Umsóknar- eða endurnýjunargjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn: 37.900
Viðbótargjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn: 8.200

Breyting á merki eða beiðni um hlutun

  Krónur
Beiðni um breytingu á skráðu merki: 8.200
Beiðni um hlutun umsóknar eða skráningar: 24.400

Andmæli og afnám skráningar

  Krónur
Tilkynning um andmæli eða krafa um að skráning verði felld úr gildi: 48.700

Endurupptaka

  Krónur
Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 13.000

Áfrýjun

Sé mál afturkallað áður en áfrýjunarnefnd er fullskipuð, málinu vísað frá áfrýjunarnefnd eða það vinnst skal ráðuneytið endurgreiða 65.000 kr.

Hugverkastofan er alfarið fjármögnuð með gjöldum fyrir umsóknir og þjónustu. Núgildandi gjaldareglugerð nr. 563/2023 tók gildi 1. júlí 2023.

Athugið að gjöld eru ekki endurgreidd.

Viðvörun vegna falsaðra greiðslubeiðna

Hugverkastofunni hafa borist ábendingar um að íslenskum umsækjendum hafi borist erindi frá erlendum aðilum þar sem óskað er eftir greiðslu fyrir birtingu vörumerkja í erlendum gagnagrunnum. Hugverkastofan hefur enga tengingu við þessa aðila og biður viðskiptavini sína um að greiða ekki umbeðin gjöld berist þeim svona erindi þar sem tilgangur þeirra virðist eingöngu vera sá að blekkja umsækjendur.