Einkaleyfi

Einkaleyfisumsóknir

  Krónur
Umsóknargjald: 76.000
Viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu: 4.900
Gjald skv. 36. og 37. gr. ell.: 64.900
Gjald vegna viðbótarfrests til að leggja inn þýðingu vegna yfirfærðrar umsóknar: 20.500
Umsýslugjald fyrir milligöngu við nýnæmisrannsókn: 8.900

Evrópsk einkaleyfi

  Krónur
Evrópsk einkaleyfi (staðfesting, endurútgáfa eða útgáfa leiðréttrar þýðingar): 36.700

Útgáfa einkaleyfis

  Krónur
Útgáfugjald fyrir fyrstu 40 blaðsíður einkaleyfisskjals: 32.400
Viðbótargjald fyrir hverja síðu umfram 40: 1.500
Viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu sem bætt er við eftir innlagningu umsóknar: 4.900
Gjald fyrir endurútgáfu einkaleyfis: 32.400
Gjald fyrir leiðréttingu á kröfum einkaleyfis og endurútgáfu: 32.400

Árgjöld fyrir einkaleyfisumsóknir og einkaleyfi

Árgjald sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%.

  Krónur   Krónur
1. ár 13.000 11. ár 29.700
2. ár 13.000 12. ár 32.400
3. ár 13.000 13. ár 35.800
4. ár 15.000 14. ár 40.500
5. ár 16.400 15. ár 45.300
6. ár 17.700 16. ár 50.000
7. ár 19.700 17. ár 56.200
8. ár 21.800 18. ár 61.700
9. ár 24.400 19. ár 67.600
10. ár 27.200 20. ár 74.400

Viðbótarvottorð

Árgjald sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%.

  Krónur
Umsóknargjald: 76.000
Gjald fyrir framlengingu á viðbótarvottorði: 56.200
Árgjald fyrir hvert byrjað gjaldár viðbótarvottorðs: 74.400

Takmörkun á verndarsviði og andmæli

  Krónur
Gjald fyrir beiðni um takmörkun á verndarsviði einkaleyfis: 32.400
Tilkynning um andmæli gegn einkaleyfi: 48.900

Endurupptaka og endurveiting réttinda

  Krónur
Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 13.000
Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til einkaleyfis: 48.700

Áfrýjun

Sé mál afturkallað áður en áfrýjunarnefnd er fullskipuð, málinu vísað frá áfrýjunarnefnd eða það vinnst skal ráðuneytið endurgreiða 65.000 kr.

Hugverkastofan er alfarið fjármögnuð með gjöldum fyrir umsóknir og þjónustu. Núgildandi gjaldareglugerð nr. 563/2023 tók gildi 1. júlí 2023.

Athugið að gjöld eru ekki endurgreidd.

Viðvörun vegna falsaðra greiðslubeiðna

Hugverkastofunni hafa borist ábendingar um að íslenskum umsækjendum hafi borist erindi frá erlendum aðilum þar sem óskað er eftir greiðslu fyrir birtingu vörumerkja í erlendum gagnagrunnum. Hugverkastofan hefur enga tengingu við þessa aðila og biður viðskiptavini sína um að greiða ekki umbeðin gjöld berist þeim svona erindi þar sem tilgangur þeirra virðist eingöngu vera sá að blekkja umsækjendur.