Hönnun

Umsókn og endurnýjun hönnunar

  Krónur
Umsóknargjald fyrir hvert fimm ára tímabil: 20.300
Umsóknargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil: 8.900
Gjald fyrir hverja mynd umfram eina: 4.900
Rannsóknargjald: 13.000
Endurnýjunargjald fyrir hvert fimm ára tímabil: 25.700
Endurnýjunargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil: 8.100

Brottfall skráningar

  Krónur
Gjald vegna kröfu um að skráning verði felld úr gildi: 15.000

Endurupptaka og endurveiting réttinda

  Krónur
Gjald fyrir beiðni um endurupptöku: 13.000
Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til hönnunar: 48.700

Áfrýjun

Sé mál afturkallað áður en áfrýjunarnefnd er fullskipuð, málinu vísað frá áfrýjunarnefnd eða það vinnst skal ráðuneytið endurgreiða 65.000 kr.

Hugverkastofan er alfarið fjármögnuð með gjöldum fyrir umsóknir og þjónustu. Núgildandi gjaldareglugerð nr. 563/2023 tók gildi 1. júlí 2023.

Athugið að gjöld eru ekki endurgreidd.

Viðvörun vegna falsaðra greiðslubeiðna

Hugverkastofunni hafa borist ábendingar um að íslenskum umsækjendum hafi borist erindi frá erlendum aðilum þar sem óskað er eftir greiðslu fyrir birtingu vörumerkja í erlendum gagnagrunnum. Hugverkastofan hefur enga tengingu við þessa aðila og biður viðskiptavini sína um að greiða ekki umbeðin gjöld berist þeim svona erindi þar sem tilgangur þeirra virðist eingöngu vera sá að blekkja umsækjendur.