Flokkur 16

Íslenska Enska
Stálstafir steel letters
Stálpennar steel pens
Límbandsskammtari [skrifstofuvörur] adhesive tape dispensers [office requisites]
Heimilisfangastimplar address stamps
Heimilisfangsvélar addressing machines
Pappírskvoða paper*
Veggspjöld posters
Auglýsingaspjöld úr pappír eða pappa advertisement boards of paper or cardboard
Póstmælar fyrir skrifstofunotkun franking machines for office use
Póstmælar fyrir skrifstofunotkun postage meters for office use
Klemmur fyrir skrifstofur staples for offices
Klemmur fyrir skrifstofur clips for offices
Pennaklemmur pen clips
Heftarar [skrifstofuvörur] stapling presses [office requisites]
Albúm albums
Úrklippubækur scrapbooks
Myndir pictures
Útprent [áletranir] prints [engravings]
Merkibönd fyrir vindla cigar bands
Yddarar, rafdrifnir eða órafdrifnir pencil sharpening machines, electric or non-electric
Bókastoðir bookends
Handhvílur fyrir málara hand-rests for painters
Vatnslitir [akvarell] aquarelles
Vatnslitir [málverk] watercolors [paintings]
Vatnslitir [málverk] watercolours [paintings]
Arkitektalíkön architects' models
Skjalaskrár [bréfsefni] document files [stationery]
Skriftöflur writing slates
Töflublýantar slate pencils
Silfurpappír silver paper
Mótunarleir modelling clay
Reiknitöflur arithmetical tables
Reiknitöflur calculating tables
Áletranir engravings
Steinprentunarlistaverk lithographic works of art
Málverk [myndir], innrammaðar eða órammaðar paintings [pictures], framed or unframed
Blýantar pencils
Dagblöð newspapers
Tímarit periodicals
Alfræðibækur atlases
Opnanlegar möppur loose-leaf binders
Opnanlegar möppur ring binders
Límband [bréfsefni] gummed tape [stationery]
Mottur fyrir bjórglös mats for beer glasses
Miðar tickets
Lífsýni til að nota í smásjá [kennsluefni] biological samples for use in microscopy [teaching materials]
Prentblokkir printing blocks
Teikniblokkir drawing pads
Blokkir [ritföng] pads [stationery]
Spólur fyrir blekborða spools for inking ribbons
Úlnliðsbönd fyrir geymslu á skrifáhöldum wristbands for the retention of writing instruments
Bæklingar pamphlets
Útsaumshönnun [mynstur] embroidery designs [patterns]
Teiknibólur drawing pins
Teiknibólur thumbtacks
Rakapúði [skrifstofuvörur] moisteners [office requisites]
Málarapenslar painters' brushes
Þerripappír blotters
Frímerki [innsigli] stamps [seals]
Innsigli sealing stamps
Blekpúðar inking pads
Innsiglisvax sealing wax
Innsiglisvélar fyrir skrifstofur sealing machines for offices
Innsiglisblöndur fyrir skrifstofunotkun sealing compounds for stationery purposes
Skrif- eða teikniblokkir writing or drawing books
Bakkar til að flokka og telja peninga trays for sorting and counting money
Teiknimynstur tracing patterns
Afritunarpappír tracing paper
Afritunarklútur tracing cloth
Fingrasmokkar [skrifstofuvörur] finger-stalls [office requisites]
Prentgerð printing type
Kalkipappír carbon paper
Pappír fyrir skýrsluvélar paper for recording machines
Minnisbækur note books
Reglustikur square rulers for drawing
Kort [cards] cards*
Spjöld charts
Kennsluefni [nema tæki] teaching materials [except apparatus]
Skráningarspjöld [ritföng] index cards [stationery]
Pappírsblöð [ritföng] paper sheets [stationery]
Pappi cardboard*
Hattakassar úr pappa hat boxes of cardboard
Gataspjöld fyrir Jacquard vefstól perforated cards for Jacquard looms
Papparör cardboard tubes
Vörulistar catalogues
Merkingar fyrir skráningarspjöld tags for index cards
Söngbækur song books
Setjararammar [prentun] composing frames [printing]
Möppur fyrir skjöl folders for papers
Möppur fyrir skjöl jackets for papers
Prentaratrönur painters' easels
Númer [leturgerðir] numbers [type]
Indíánablek Indian inks
Steinþrykktar litmyndir chromolithographs [chromos]
Steinþrykktar litmyndir chromos
Mótunarvax, ekki fyrir tannlækningar modelling wax, not for dental purposes
Skrár [skrifstofuvörur] files [office requisites]
Skrifstofugatarar office perforators
Salernispappír toilet paper
Salernispappír hygienic paper
Bækur books
Sirklar til teikninga compasses for drawing
Letur [leturgerð] type [numerals and letters]
Letur [leturgerð] letters [type]
Setjarateinar composing sticks
Stafabakkar letter trays
Keilulaga pappírspokar conical paper bags
Leiðréttingarvökvar [skrifstofuvörur] correcting fluids [office requisites]
Leiðréttingarblek [sólritun] correcting ink [heliography]
Blý í blýanta pencil leads
Vefjafræðilegir hlutar í kennsluskyni histological sections for teaching purposes
Franskar kúrfur French curves
Kápur [ritföng] covers [stationery]
Umbúðir [ritföng] wrappers [stationery]
Skrifkrít writing chalk
Krít fyrir steinprentun chalk for lithography
Klæðskerakrít tailors' chalk
Krítarhaldarar chalk holders
Blýantahaldarar pencil holders
Haldarar fyrir blýantablý pencil lead holders
Rjómaílát úr pappír cream containers of paper
Pappírsklemmur paper clasps
Valsar fyrir ritvélar rollers for typewriters
Dekalkómanía transfers [decalcomanias]
Dekalkómanía decalcomanias
Grafíkprent graphic prints
Greiða til að líkja eftir viðarútliti graining combs
Teikniborð drawing boards
Teikniefni drawing materials
Teikniáhöld drawing instruments
Skýringarmyndir diagrams
Umslög [ritföng] envelopes [stationery]
Fjölritunarvélar duplicators
Ætimyndir etchings
Umbúðapappír wrapping paper
Umbúðapappír packing paper
Oddar nibs
Ritvélar, rafknúnar eða órafknúnar typewriters, electric or non-electric
Pennahulstur pen cases
Kassar fyrir penna boxes for pens
Gullnibbur nibs of gold
Strokvörur erasing products
Skrifefni writing materials
Skjaldarmerki [pappírsinnsigli] shields [paper seals]
Strokmerki erasing shields
Strokleður rubber erasers
Hjartaafritapappír electrocardiograph paper
Gatarar [skrifstofuvörur] punches [office requisites]
Leðurblek ink*
Blekborðar inking ribbons
Blekbyttur inkwells
Umslagalokunarvélar fyrir skrifstofur envelope sealing machines for offices
Ljósmyndir [prentaðar] photographs [printed]
Pennaþurrkur pen wipers
Innsigli [frímerki] seals [stamps]
Efni fyrir bókband fabrics for bookbinding
Teiknisett drawing sets
Höfuðbækur [bækur] ledgers [books]
Skrár indexes
Skrautstyttur [smástyttur] úr pappamassa figurines of papier mâché
Skrautstyttur [smástyttur] úr pappamassa statuettes of papier mâché
Síupappír filter paper
Síuefni [pappír] filtering materials of paper
Eyðublöð, prentuð forms, printed
Skrifstofuvörur nema húsgögn office requisites, except furniture
Kolablýantar charcoal pencils
Stenslar [ritföng] stencils [stationery]
Prófarkargrindur [prentun] galley racks [printing]
Galvansteypa electrotypes
Landakort geographical maps
Hnettir terrestrial globes
Vatnslitaskál listamanns artists' watercolor saucers
Vatnslitaskál listamanns artists' watercolour saucers
Grafíkendurgerðir graphic reproductions
Grafíktúlkanir graphic representations
Sköfur [töfluþurrkur] fyrir skrifstofur scrapers [erasers] for offices
Áletrunarplötur engraving plates
Fjölföldunarvélar hectographs
Prentaðar stundaskrár/tímatöflur printed timetables
Rakagjafar fyrir límd yfirborð [skrifstofuvörur] moisteners for gummed surfaces [office requisites]
Póstkort postcards
Prentað efni printed matter
Handmerkingarbúnaður hand labelling appliances
Prentarateppi, ekki úr textíl printers' blankets, not of textile
Prentsett, færanleg [skrifstofuvörur] printing sets, portable [office requisites]
Prentuð rit printed publications
Handbækur manuals [handbooks]
Handbækur handbooks [manuals]
Skrifpappír writing paper
Pappírslóð paperweights
Eftirritsnálar fyrir teikningu tracing needles for drawing purposes
Teiknipennar drawing pens
Borðdúkar úr pappír table linen of paper
Steinprentaðar myndir lithographs
Steinprentunarsteinar lithographic stones
Bæklingar booklets
Lýsandi pappír luminous paper
Pappírsmassi papier mâché
Fjölritunarpappír [ritföng] manifolds [stationery]
Merkikrít marking chalk
Plastefni fyrir módelgerð plastics for modelling
Mótunarefni modelling materials
Mótunarþykkni modelling paste
Pappírsklútar handkerchiefs of paper
Blekblöð fyrir fjölritunarvélar inking sheets for duplicators
Borðdúkar úr pappír tablecloths of paper
Krítartöflur blackboards
Bréfaklemmur paper-clips
Númerabúnaður numbering apparatus
Olíumyndrit oleographs
Bindiræmur [bókband] binding strips [bookbinding]
Innsiglastautar sealing wafers
Litaspjöld fyrir málara palettes for painters
Fjölhreyfiriti [teikniáhöld] pantographs [drawing instruments]
Ritföng stationery
Pergamentpappír parchment paper
Pastellitir [vaxlitir] pastels [crayons]
Mynstur við klæðagerð sewing patterns
Stenslatöskur stencil cases
Rúllur fyrir húsamálara house painters' rollers
Strigi til að mála canvas for painting
Málningarbox [hlutir til að nota í skóla] paint boxes for use in schools
Plastfilma til umbúða plastic film for wrapping
Tæki til að festa ljósmyndir apparatus for mounting photographs
Ljósmyndastandar photograph stands
Ljósmyndaáletranir photo-engravings
Ljósprent [blueprint] blueprints
Ljósprent plans
Möppur [ritföng] paper creasers [office requisites]
Blekpennar fountain pens
Stenslaplötur stencil plates
Stenslar stencils
Andlitsmyndir portraits
Blómapottahulstur úr pappír covers of paper for flower pots
Blómapottahulstur úr pappír flower-pot covers of paper
Fjölritatæki og vélar mimeograph apparatus and machines
Pappírsspólur og kort til upptöku á tölvuforritum paper tapes and cards for the recordal of computer programmes
Kyningarskjöl prospectuses
Pappír fyrir loftskeyti paper for radiograms
Teiknistikur drawing rulers
Hillur fyrir prentstafi printers' reglets
Bókbindiefni bookbinding material
Bókbindiklútur bookbinding cloth
Bókbindiklútur cloth for bookbinding
Bókbindisnæri cords for bookbinding
Bókbindisnæri bookbinding cords
Blekpappír fyrir skjalaafritunarvélar inking sheets for document reproducing machines
Pennar [skrifstofuvörur] pens [office requisites]
Tímarit magazines [periodicals]
Pappírsborðar paper ribbons, other than haberdashery or hair decorations
Ritvélaborðar typewriter ribbons
Pokar [umslög, pokar] úr pappír eða plasti til umbúða bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging
Stimplapúðar stamp pads
Skólavörur [ritföng] school supplies [stationery]
Bókamerki bookmarkers
Bókamerki bookmarks
Heillaóskakort greeting cards
Kléberg [klæðskerakrít] steatite [tailor's chalk]
Kúlur fyrir kúlupenna balls for ball-point pens
Diskamottur úr pappír tablemats of paper
Skrifborðsmottur desk mats
Ritvélalyklar typewriter keys
Haldarar fyrir stimpla [innsigli] holders for stamps [seals]
Öskjur fyrir stimpla [innsigli] cases for stamps [seals]
Póstfrímerki postage stamps
Frímerkjastandar stamp stands
Glærur [ritföng] transparencies [stationery]
Ljósskerðingarbúnaður vignetting apparatus
Glúten [lím], fyrir ritföng og til heimilisnota gluten [glue] for stationery or household purposes
Límefni [lím], ritföng eða til heimilisnota adhesives [glues] for stationery or household purposes
Límbönd, ritföng eða til heimilisnota adhesive tapes for stationery or household purposes
Límbönd, ritföng eða til heimilisnota adhesive bands for stationery or household purposes
Heimilisfangaplötur fyrir heimilisfangavélar address plates for addressing machines
Almanök almanacs
Dagatöl calendars
Sterkjuþykkni [límefni], ritföng eða til heimilisnota starch paste [adhesive] for stationery or household purposes
Málarapenslar paintbrushes
Sjálflímandi band fyrir ritföng eða til heimilisnota self-adhesive tapes for stationery or household purposes
Teygjur fyrir skrifstofur elastic bands for offices
Pappírssmekkir bibs of paper
Trjákvoðuborð [ritföng] wood pulp board [stationery]
Trjákvoðupappír wood pulp paper
Kassar úr pappír eða pappa boxes of paper or cardboard
Standar fyrir penna og blýanta stands for pens and pencils
Flöskuhulstur úr pappír eða pappa bottle envelopes of paper or cardboard
Glasamottur úr pappír coasters of paper
Tilkynningarspjöld [ritföng] announcement cards [stationery]
Kúluplast fyrir innpökkun eða umbúðir plastic bubble packs for wrapping or packaging
Pappírsfánar flags of paper
Pappírstætarar fyrir skrifstofur paper shredders for office use
Arkir úr endurunnum sellulósa til innpökkunar sheets of reclaimed cellulose for wrapping
Skápar fyrir ritföng [skrifstofuvörur] desktop cabinets for stationery [office requisites]
Lím fyrir ritföng eða heimilishald glue for stationery or household purposes
Lím fyrir ritföng eða heimilishald pastes for stationery or household purposes
Pappírshnífar [skrifstofuhnífar] paper knives [letter openers]
Ruslapokar úr pappír eða plasti garbage bags of paper or of plastics
Blýantsyddarar, rafdrifnir eða órafdrifnir pencil sharpeners, electric or non-electric
Þurrkur úr pappír til að fjarlægja andlitsfarða tissues of paper for removing make-up
Borðservíettur úr pappír table napkins of paper
Diskamottur úr pappír place mats of paper
Vinklar til teikninga squares for drawing
T-stikur til teikninga T-squares for drawing
Pennahaldarar penholders
Skrifpúlt [ritföng] writing cases [stationery]
Blekstandar inkstands
Skrifpúlt [sett] writing cases [sets]
Rithandarsýnishorn til afritunar handwriting specimens for copying
Flöskuumbúðir úr pappa eða pappír bottle wrappers of paper or cardboard
Borðspjöld úr pappa eða pappír placards of paper or cardboard
Pappírsþurrkur towels of paper
Andlitsþurrkur úr pappír face towels of paper
Merkimiðar úr pappa eða pappír labels of paper or cardboard
Ætinálar etching needles
Kvoðupappír til innpökkunar viscose sheets for wrapping
Lím [límefni] fyrir ritföng eða til heimilisnota gums [adhesives] for stationery or household purposes
Gúmmíklútur fyrir ritföng gummed cloth for stationery purposes
Fiskilím fyrir ritföng eða til heimilisnota isinglass for stationery or household purposes
Pokar fyrir eldun í örbylgjuofni bags for microwave cooking
Kaffisíur úr pappír paper coffee filters
Plastfilma, teygjanleg, fyrir brettapökkun plastic cling film, extensible, for palletization
Merkispjöld úr pappa eða pappír signboards of paper or cardboard
Límmiðar [ritföng] stickers [stationery]
Bókbinditæki og vélar [skrifstofubúnaður] bookbinding apparatus and machines [office equipment]
Teiknimyndasögur comic books
Afritunarpappír [ritföng] copying paper [stationery]
Haldarar fyrir tékkhefti [tékkhefti] holders for cheque books
Haldarar fyrir tékkhefti [tékkhefti] holders for checkbooks
Blekteinar ink sticks
Bleksteinar [blekbyttur] ink stones [ink reservoirs]
Tónlistarheillaóskakort musical greeting cards
Fréttabréf newsletters
Pökkunarefni úr sterkju packaging material made of starches
Vaxpappír waxed paper
Vegabréfshaldarar passport holders
Skrifburstar writing brushes
Skrifáhöld writing instruments
Skúffupappír, með eða án ilmefna drawer liners of paper, perfumed or not
Greiðslukortavélar, órafrænar credit card imprinters, non-electric
Skjalaplöstunarvélar fyrir skrifstofunotkun document laminators for office use
Xuan pappír fyrir kínverska málun og skrautskrift papers for painting and calligraphy
Töfluþurrkur writing board erasers
Klemmuspjald clipboards
Kortabendlar, órafdrifnir chart pointers, non-electronic
Pappírsslaufur paper bows, other than haberdashery or hair decorations
Form til að móta leir [efni fyrir listamenn] molds for modelling clays [artists' materials]
Form til að móta leir [efni fyrir listamenn] moulds for modelling clays [artists' materials]
Peningaklemmur money clips
Skiptispjöld, nema fyrir leiki trading cards, other than for games
Rakadrægur pappír eða plast fyrir matvælapökkun absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging
Rakastjórnunararkir úr pappír eða plasti fyrir matvælapökkun humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging
Leiðréttingarvökvar [skrifstofuvörur] correcting tapes [office requisites]
Málningarbakkar paint trays
Merkipennar [ritföng] marking pens [stationery]
Einblöðungar flyers
Skjalahaldarar [bréfsefni] document holders [stationery]
Blaðsíðuhaldarar page holders
Fjölliða mótunarleir polymer modelling clay
Afmáunar stimplar obliterating stamps
Pakkningarefni (tróð, fylling) efni úr pappír eða pappa packing [cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard
Fylling úr pappír eða pappa stuffing of paper or cardboard
Fylling úr pappír eða pappa padding materials of paper or cardboard
Peningaseðlar banknotes
Krítarsprey spray chalk
Prentaðir afsláttarmiðar [coupons] printed coupons
Hríspappír rice paper*
Plastpokar fyrir húsdýraúrgang plastic bags for pet waste disposal
Washi [japanskur pappír] washi
Borðdúkar úr pappír table runners of paper
Nótnablöð printed sheet music
Borðar úr pappír banners of paper
Fánaskreytingar úr pappír bunting of paper
Uppdrættir teiknaðra hreyfimynda animation cels
Pappapokar til að nota við dauðhreinsun lækningabúnaðar paper bags for use in the sterilization of medical instruments
Pappapokar til að nota við dauðhreinsun lækningabúnaðar paper bags for use in the sterilisation of medical instruments
Festingar fyrir nafnspjöld [skrifstofustarfsemi] name badge holders [office requisites]
Útdraganleg hjól til að halda nafnspjöldum [skrifstofustarfsemi] retractable reels for name badge holders [office requisites]
Klemmur til að halda nafnspjöldum [skrifstofustarfsemi] clips for name badge holders [office requisites]
Pappír til að setja á borð við læknisskoðun paper for medical examination tables
Lok úr pappír á bakka fyrir tannlækna dental tray covers of paper
Íklæðanlegir smekkir, úr pappír bibs, sleeved, of paper
Pappírshnífar [skrifstofuhnífar] paper cutters [office requisites]
Stenslar til að skreyta mat og drykk stencils for decorating food and beverages
Nafnspjöld name badges [office requisites]
Borðar fyrir stikamerki barcode ribbons
Glimmer, sem ritföng glitter for stationery purposes
Farangursmerkimiðar úr pappír baggage claim check tags of paper
Pappírsþurrkur til þrifa paper wipes for cleaning