Flokkur 2

Íslenska Enska
Málning paints*
Festar fyrir málma mordants*
Lökk varnishes*
Litarefni fyrir drykki colorants for beverages
Matarlitir food dyes
Matarlitir food colorants
Alísarín litarefni alizarine dyes
Álmálning aluminium paints
Álduft fyrir málun aluminium powder for painting
Asbestmálning asbestos paints
Ryðvarnarefnablöndur anti-corrosive preparations
Festiefni fyrir vatnsliti fixatives for watercolors
Festiefni fyrir vatnsliti fixatives for watercolours
Silfurþykkni silver paste
Silfurfleyti [litarefni] silver emulsions [pigments]
Silfurduft silvering powders
Svart Japanslakk black japan
Áramín auramine
Gerlamálning bactericidal paints
Kalkhvíta badigeon
Ryðvarnarborðar anti-corrosive bands
Kanadabalsam Canada balsam
Litarefni fyrir smjör colorants for butter
Litarefni fyrir bjór colorants for beer
Biklakk bitumen varnish
Viðarhúðunarefni [málning] wood coatings [paints]
Viðarfestar wood mordants
Viðarlitir wood stains
Sienna jarðlitur sienna earth
Bronslakkefni bronzing lacquers
Bronsduft bronze powder for painting
Leðurblek ink for leather
Karamella [matarlitur] caramel [food colorant]
Maltkaramella [matarlitur] malt caramel [food colorant]
Hjúpur fyrir tjörupappa [málning] coatings for roofing felt [paints]
Hjúpur fyrir tjargað filtefni [málning] coatings for tarred felt [paints]
Keramikmálning ceramic paints
Hvítt blý white lead
Kinrok [litarefni] carbon black [pigment]
Grunnur/málning fyrir undirvagn farartækja undercoating for vehicle chassis
Grunnur/málning fyrir undirvagn farartækja undersealing for vehicle chassis
Skólitarefni shoe dyes
Kalkmálning lime wash
Prentaraþykkni [blek] printers' pastes [ink]
Kóbaltoxíð [litarefni] cobalt oxide [colorant]
Kókíníl karmín cochineal carmine
Kólófóníum colophony*
Litarefni fyrir drykki colorants*
Litarefni dyestuffs
Maltlitarefni malt colorants
Viðarvarnarefni wood preservatives
Kópal copal
Anilínlitur aniline dyes
Málningarþynnar thinners for paints
Lakkþynnar thinners for lacquers
Málningarþykkir thickeners for paints
Kreósót fyrir viðarvörn creosote for wood preservation
Litir fyrir leður mordants for leather
Litir fyrir leður stains for leather
Litarefni dyes*
Litarefni pigments
Túrmerik [litarefni] turmeric [colorant]
Náttúruleg trjákvoða, hrá natural resins, raw
Límfarvar distempers
Lakkmálning [lökk] enamels [varnishes]
Lakkmálning enamels for painting
Lakkmálning enamel paints
Prentarablek printing ink
Merkiblek fyrir dýr marking ink for animals
Sikkatíf [þurrefni] fyrir málningu siccatives [drying agents] for paints
Húðunarefni [málning] coatings [paints]
Festiefni [lökk] fixatives [varnishes]
Kinrok [litarefni] lamp black [pigment]
Gagnviður [litarefni] yellowwood [colorant]
Gljáefni [málning, lakk] glazes [paints, lacquers]
Gamboge fyrir málun gamboge for painting
Gúmmíkvoðulakk gum-lac
Skellakk shellac
Gúmmíkvoða gum resins
Ryðvarnarfituefni anti-rust greases
Blek fyrir leturgröft engraving ink
Sínkoxíð [litarefni] zinc oxide [pigment]
Fúavarnarolíur fyrir við oils for the preservation of wood
Ryðvarnarolíur anti-rust oils
Eldvarnarmálning fireproof paints
Dimmfjólublár [litarefni] indigo [colorant]
Límefni fyrir málningu binding preparations for paints
Kekkjuefni fyrir málningu agglutinants for paints
Litarefni fyrir líkjöra colorants for liqueurs
Blýappelsínugulur litharge
Blýappelsínugulur orange lead
Málmar í duftformi fyrir málara, skreytingafólk, prentara og listamenn metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art
Viðarkvoða [náttúrulegt harpeis] mastic [natural resin]
Málmþynna fyrir málara, skreytingafólk, prentara og listamenn metal foil for use in painting, decorating, printing and art
Efnablöndur til þess að koma í veg fyrir að málmar missi gljáa anti-tarnishing preparations for metals
Varnarefnablöndur fyrir málma protective preparations for metals
Blýrauði minium
Blýrauði red lead
Pappír til að lita páskaegg paper for dyeing Easter eggs
Annattó [litunarefni] annatto [dyestuff]
Annattó [litunarefni] annotto [dyestuff]
Saffran [litarefni] saffron [colorant]
Sandarak sandarac
Sót [litarefni] soot [colorant]
Súmak fyrir lakk sumac for varnishes
Títandíoxíð [litarefni] titanium dioxide [pigment]
Ryðvarnarefni fyrir varðveislu anti-rust preparations
Grunnar primers
Kalkhvíta whitewash
Litunartré dyewood
Litunartré dye-wood
Litunartréskjarnar dyewood extracts
Viðarlitarefni wood dyestuffs
Karbónýl [viðarvarnarefni] carbonyl [wood preservative]
Kópallakk copal varnish
Lakk lacquers
Blek [tóner] fyrir ljósritunarvélar ink for printers and photocopiers
Gróðurhindrandi málning anti-fouling paints
Tónerhylki, fyllt, fyrir prentara og ljósritunarvélar toner cartridges, filled, for printers and photocopiers
Terpentína [þynnir fyrir málningu] turpentine [thinner for paints]
Málningarleppar sem staðsetja má aftur repositionable paint patches
Vatnslitir til listsköpunar watercolor paints for use in art
Vatnslitir til listsköpunar watercolour paints for use in art
Olíumálning til listsköpunar oil paints for use in art
Æt blek edible inks
Hylki fyrir ætt blek, fyllt, fyrir prentara edible ink cartridges, filled, for printers
Litapennar til að endurheimta liti húsgagna colorants for the restoration of furniture in the form of markers
Málning til að mála yfir veggjakrot anti-graffiti coatings [paints]
Tónerar fyrir prentara og ljósritunarvélar toner for printers and photocopiers
Blekhylki, fyllt, fyrir prentara og ljósritunarvélar ink cartridges, filled, for printers and photocopiers
Lakk fyrir viðargólf wood floor finishes
Málning sem þolir hland anti-urine paints