Flokkur 31

Íslenska Enska
Sítrusávextir, ferskir citrus fruit, fresh
Þari, óunninn, til mann- eða dýraeldis algae, unprocessed, for human or animal consumption
Þang og þari, óunninn til mann- eða dýraeldis seaweed, unprocessed, for human or animal consumption
Hnetur [ávextir] nuts, unprocessed
Dýr fyrir dýragarða menagerie animals
Lifandi dýr live animals
Dýrafóður animal foodstuffs
Tré trees
Jólatré úr gerviefni Christmas trees*
Trjástofnar trunks of trees
Runnar shrubs
Trjárunnar bushes
Hafrar oats
Ber, fersk berries, fresh
Salt fyrir nautgripi salt for cattle
Rófur, ferskar beet, fresh
Hveitiklíð bran
Ósagað timbur unsawn timber
Viðarflísar til framleiðslu á viðarkvoðu wood chips for the manufacture of wood pulp
Ómeðhöndlað timbur undressed timber
Kókóbaunir, hráar cocoa beans, raw
Sykurreyr sugarcane
Fuglabaunir, hráar locust beans, raw
Kornfræ, óunnið cereal seeds, unprocessed
Sveppir, ferskir mushrooms, fresh
Sveppagró fyrir ræktun mushroom spawn for propagation
Olíukökur oil cake
Kögglar [fóðurbætir] cattle cake
Kastaníuhnetur, ferskar chestnuts, fresh
Kalksteinn sem skepnufóður lime for animal forage
Kaffifífilsrætur chicory roots
Kaffifífill, ferskur chicory, fresh
Hundakex dog biscuits
Sítrónur, ferskar lemons, fresh
Kókoshnetuskeljar coconut shell
Kókoshnetur coconuts
Fuglafóður bird food
Repjukökur fyrir nautgripi rape cake for cattle
Agúrkur, ferskar cucumbers, fresh
Humalkönglar hop cones
Hveitiklíðmauk til dýraeldis bran mash for animal consumption
Þurrkaður kókoshnetukjarni copra
Skelfiskur, lifandi shellfish, live
Grænmeti, ferskt vegetables, fresh
Kúrbítur, ferskur squashes, fresh
Blómakransar úr náttúrulegum blómum wreaths of natural flowers
Egg til útungunar, frjóvguð eggs for hatching, fertilized
Egg til útungunar, frjóvguð eggs for hatching, fertilised
Hálmþekja straw mulch
Eimingarúrgangur til dýraeldis distillery waste for animal consumption
Maltdreggjar draff
Eldisdýr bred stock
Fitandi fóðurblöndur fyrir dýr animal fattening preparations
Fitandi fóðurblöndur fyrir búfénað livestock fattening preparations
Skepnufóður úr hrísgrjónum rice meal for forage
Baunir, ferskar beans, fresh
Blóm, náttúruleg flowers, natural
Blóm, þurrkuð, til skreytinga flowers, dried, for decoration
Frjókorn [hráefni] pollen [raw material]
Hey hay
Skepnufóður til styrkingar strengthening animal forage
Fóður fodder
Nautgripafóður cattle food
Skepnufóður forage
Hveiti wheat
Ávextir, ferskir fruit, fresh
Grassvörður turf, natural
Torf sod
Einiber juniper berries
Frjókím til ræktunar seed germ for botanical purposes
Korn grains [cereals]
Korn til dýraeldis grains for animal consumption
Plöntufræ seeds for planting
Plöntufræ plant seeds
Malað korn fyrir fugla groats for poultry
Kryddjurtir, ferskar garden herbs, fresh
Plöntur plants
Kímplöntur seedlings
Humlar hops
Kólahnetur kola nuts
Kólahnetur cola nuts
Salat, ferskt lettuce, fresh
Linsubaunir, ferskar lentils, fresh
Ger til dýraeldis yeast for animal consumption
Grófur korkur rough cork
Hörfræjamjöl [fóður] flax meal [fodder]
Hálmur undir dýr litter for animals
Mór litter peat
Maís maize
Maískökur fyrir nautgripi maize cake for cattle
Malt til bruggunar og eimingar malt for brewing and distilling
Hrat fruit residue [marc]
Hrat marc
Heslihnetur hazelnuts, fresh
Mjöl fyrir dýr meal for animals
Fiskihrogn fish spawn
Silkiormaegg silkworm eggs
Blómlaukar flower bulbs
Laukblóm bulbs
Laukur, ferskur onions, fresh
Ólífur, ferskar olives, fresh
Appelsínur, ferskar oranges, fresh
Byggmjöl barley*
Netlur nettles
Smokkfiskabein fyrir fugla cuttle bone for birds
Hálmstrá straw litter
Strá [skepnufóður] straw [forage]
Pálmar [lauf pálmatrésins] palms [leaves of the palm tree]
Pálmatré palm trees
Kornstappa til að fita búfénað mash for fattening livestock
Fiskur, lifandi fish, live
Vínviður vine plants
Furukönglar pine cones
Pipar [plöntur] peppers [plants]
Plöntur, þurrkaðar, til skreytinga plants, dried, for decoration
Blaðlaukur, ferskur leeks, fresh
Ertur, ferskar peas, fresh
Kartöflur, ferskar potatoes, fresh
Fóðurblöndur fyrir varpfugla preparations for egg laying poultry
Básafóður fyrir dýr stall food for animals
Rætur til dýraeldis roots for animal consumption
Vínber, fersk grapes, fresh
Rabarbari, ferskur rhubarb, fresh
Rósarunnar rose bushes
Rúgur rye
Silkiormar silkworms
Ætt sesam, óunnið edible sesame, unprocessed
Trufflur, ferskar truffles, fresh
Leifar í eimingartæki eftir eimingu residue in a still after distillation
Fuglar, lifandi poultry, live
Algarovilla til dýraeldis algarovilla for animal consumption
Möndlur [ávextir] almonds [fruits]
Jarðhnetur, ferskar peanuts, fresh
Jarðhnetumjöl fyrir dýr peanut meal for animals
Jarðhnetukökur fyrir dýr peanut cake for animals
Kornleifar til dýraeldis by-products of the processing of cereals, for animal consumption
Kornleifar til dýraeldis residual products of cereals for animal consumption
Kraminn sykurreyr [hráefni] bagasses of cane [raw material]
Fiskibeita, lifandi fishing bait, live
Vatnakrabbi, lifandi crayfish, live
Krabbadýr, lifandi crustaceans, live
Humar, lifandi lobsters, live
Kræklingur, lifandi mussels, live
Ostrur, lifandi oysters, live
Gæludýrafóður pet food
Hrár börkur raw barks
Broddhumar, lifandi spiny lobsters, live
Nagfóður fyrir dýr edible chews for animals
Drykkir fyrir gæludýr beverages for pets
Fiskimjöl til dýraeldis fish meal for animal consumption
Hrísgrjón, óunnin rice, unprocessed
Sæbjúgu, lifandi sea-cucumbers, live
Sandpappír fyrir gæludýr [kattasandur] sanded paper [litter] for pets
Lyktarsandur fyrir gæludýr [kattasandur] aromatic sand [litter] for pets
Aloe vera plöntur aloe vera plants
Spínat, ferskt spinach, fresh
Hörfræ til dýraeldis linseed for animal consumption
Hörfræ til dýraeldis flaxseed for animal consumption
Hörfræjamjöl til dýraeldis linseed meal for animal consumption
Hörfræjamjöl til dýraeldis flaxseed meal for animal consumption
Hveitikím til dýraeldis wheat germ for animal consumption
Ætiþistlar, ferskir artichokes, fresh
Síld, lifandi herrings, live
Lax, lifandi salmon, live
Sardínur, lifandi sardines, live
Túnfiskur, lifandi tuna, live
Hvítlaukur, ferskur garlic, fresh
Dvergbítur (courgette), ferskur vegetable marrows, fresh
Æt hörfræ, óunnin edible linseed, unprocessed
Æt hörfræ, óunnin edible flaxseed, unprocessed
Ávaxtaskreytingar arrangements of fresh fruit
Ansjósur, lifandi anchovy, live
Æt skordýr, lifandi edible insects, live
Óunnir sykurmaískólfar [í hýði eða ekki í hýði] unprocessed sweet corn ears [husked or unhusked]
Kínóa, óunnið quinoa, unprocessed
Bókhveiti, óunnið buckwheat, unprocessed
Koi carp gullfiskar, lifandi koi carp, live
Lindýr, lifandi molluscs, live
Lindýr, lifandi mollusks, live
Frostþurrkuð fiskibeita freeze-dried fishing bait
Æt blóm, fersk edible flowers, fresh
Engifer, ferskt ginger, fresh
Sojabaunir, ferskar soya beans, fresh
Kannabis plöntur cannabis plants
Kannabis, óunnið cannabis, unprocessed