Flokkur 37

Íslenska Enska
Viðhald húsgagna furniture maintenance
Viðgerðir á ljósmyndabúnaði photographic apparatus repair
Uppsetning og viðgerðir á raftækjum electric appliance installation and repair
Uppsetning og viðgerðir á lyftum elevator installation and repair
Uppsetning og viðgerðir á lyftum lift installation and repair
Malbikun asphalting
Viðhald og viðgerðir á vélknúnum farartækjum motor vehicle maintenance and repair
Viðhald og viðgerðir á flugvélum airplane maintenance and repair
Þrif á byggingum [innanhúss] cleaning of buildings [interior]
Þvottaþjónusta laundering
Hreinsun og viðhald á miðstöðvarkötlum boiler cleaning and repair
Viðhald og viðgerðir á brennurum burner maintenance and repair
Útleiga á jarðýtum rental of bulldozers
Uppsetning, viðhald og viðgerðir á skrifstofuvélum og -búnaði office machines and equipment installation, maintenance and repair
Uppsetning og viðgerðir á brunaboðum fire alarm installation and repair
Uppsetning og viðgerðir á þjófavarnarkerfum burglar alarm installation and repair
Viðgerðir á bólstruðum hlutum upholstery repair
Viðhald og viðgerðir á öryggisgeymslum strong-room maintenance and repair
Útleiga á búnaði til byggingaframkvæmda rental of construction equipment
Skipasmíðar shipbuilding
Fataviðgerðir renovation of clothing
Uppsetning og viðgerðir á hitunarbúnaði heating equipment installation and repair
Skóviðgerðir shoe repair
Þjónusta sótara chimney sweeping
Viðhald og viðgerðir á peningaskápum safe maintenance and repair
Uppsetning og viðgerðir á loftræstibúnaði installation and repair of air-conditioning apparatus
Byggingarefni (ekki úr málmi) construction*
Byggingastarfsemi neðansjávar underwater construction
Verkstjórn við byggingaframkvæmdir building construction supervision
Viðgerðir á fatnaði clothing repair
Viðhald, hreinsun og viðgerðir á leðri leather care, cleaning and repair
Uppsetning á eldhúsbúnaði kitchen equipment installation
Niðurrif bygginga demolition of buildings
Ryðvarnarþjónusta rustproofing
Sótthreinsun disinfecting
Málun og viðgerðir á skiltum painting or repair of signs
Bygging og viðgerðir á vörugeymslum warehouse construction and repair
Þétting bygginga building sealing
Rakaþétting bygginga damp-proofing [building]
Útleiga á skurðgröfum rental of excavators
Gluggaþvottur window cleaning
Viðgerðir og viðhald á kvikmyndasýningarvélum film projector repair and maintenance
Uppsetning og viðgerð á miðstöðvum furnace installation and repair
Viðhald, hreinsun og viðgerðir á loðfeldum fur care, cleaning and repair
Smurning farartækja vehicle greasing
Smurning farartækja vehicle lubrication
Fatahreinsun cleaning of clothing
Klukku- og úraviðgerðir clock and watch repair
Bygging verksmiðja factory construction
Uppsetning og viðgerðir á áveitubúnaði irrigation devices installation and repair
Einangrun bygginga building insulating
Hreinsun farartækja vehicle washing
Línþvottur washing of linen
Þvottur washing
Uppsetning, viðhald og viðgerðir á vélum machinery installation, maintenance and repair
Múrverk masonry
Endurgerð húsgagna furniture restoration
Bygging hafnargarða pier breakwater building
Fatapressun pressing of clothing
Uppsetning og viðhald á leiðslukerfum pipeline construction and maintenance
Veggfóðrun paper hanging
Veggfóðrun wallpapering
Regnhlífaviðgerðir umbrella repair
Viðgerð á sólhlífum parasol repair
Bólstrun upholstering
Málun innan- og utanhúss painting, interior and exterior
Sverfing pumicing
Múrhúðun plastering
Pípulagnaþjónusta plumbing
Bónun farartækja vehicle polishing
Dæluviðgerðir pump repair
Bygging hafna harbour construction
Endursólun á hjólbörðum retreading of tires
Endursólun á hjólbörðum retreading of tyres
Uppsetning og viðgerðir á frystibúnaði freezing equipment installation and repair
Straujun á líni linen ironing
Endurtinhúðun re-tinning
Hnoðun riveting
Ryðvarnarþjónusta fyrir farartæki anti-rust treatment for vehicles
Þjónustustöðvar fyrir farartæki [eldsneyti og viðhald] vehicle service stations [refuelling and maintenance]
Uppsetning og viðgerðir á símum telephone installation and repair
Viðhald farartækja vehicle maintenance
Lökkun varnishing
Þrif á farartækjum vehicle cleaning
Viðgerðaþjónusta fyrir farartæki vehicle breakdown repair services
Útleiga á ræstingavélum rental of cleaning machines
Meindýraeyðing, önnur en fyrir landbúnað, lagareldi, garðrækt og skógrækt vermin exterminating, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry
Uppsetning vinnupalla scaffolding
Múrhleðsla bricklaying
Bleyjuþvottur diaper cleaning
Þurrhreinsun dry cleaning
Upplýsingar um byggingastarsemi providing construction information
Upplýsingar um viðgerðir providing information relating to repairs
Skerping á hnífum knife sharpening
Námuvinnsla mining extraction
Námuvinnsla quarrying services
Lagning bundins slitlags road paving
Sandslípun sanding
Neðansjávarviðgerðir underwater repair
Þrif á byggingum [utanhúss] cleaning of buildings [exterior surface]
Gúmmísuða á hjólbörðum [viðgerðir] vulcanization of tires [repair]
Gúmmísuða á hjólbörðum [viðgerðir] vulcanization of tyres [repair]
Borun á brunnum drilling of wells
Bygging á básum og búðum fyrir sýningar building of fair stalls and shops
Uppsetning, viðhald og viðgerðir á tölvuvélbúnaði installation, maintenance and repair of computer hardware
Afskipti til hömlunar bylgjuvíxlunar í rafmagnsbúnaði interference suppression in electrical apparatus
Endurgerð véla sem eru slitnar eða ónýtar að hluta rebuilding engines that have been worn or partially destroyed
Endurgerð tækja sem eru slitnin eða ónýt að hluta rebuilding machines that have been worn or partially destroyed
Útleiga á krönum [til byggingaframkvæmda] rental of cranes [construction equipment]
Útleiga á götusópum rental of road sweeping machines
Þaklagningarþjónusta roofing services
Framleiðsla á gervisnjó artificial snow-making services
Götuhreinsun street cleaning
Viðgerðir á öryggislásum repair of security locks
Viðgerðir á listmunum restoration of works of art
Viðgerðir á hljóðfærum restoration of musical instruments
Uppsetningar á hurðum og gluggum installation of doors and windows
Viðhald á sundlaugum swimming-pool maintenance
Endurfylling blekhylkja refilling of toner cartridges
Ráðgjöf á sviði byggingastarfsemi construction consultancy
Þjónusta trésmiða carpentry services
Borun á djúpum olíu- eða gasborholum drilling of deep oil or gas wells
Útleiga á frárennslisdælum rental of drainage pumps
Útleiga á þvottavélum rental of laundry washing machines
Viðgerðir á raflínum repair of power lines
Hleðsla á rafgeymum farartækja vehicle battery charging
Hjólbarðastillingar tire balancing
Hjólbarðastillingar tyre balancing
Hljóðfærastillingar tuning of musical instruments
Lagning kapla laying of cable
Sótthreinsun lækningatækja sterilization of medical instruments
Sótthreinsun lækningatækja sterilisation of medical instruments
Þjónusta við vökvaþrýstingsbrot hydraulic fracturing services
Brotþjónusta fracking services
Meindýraeyðing, önnur en fyrir landbúnað, lagareldi, garðrækt og skógrækt pest control services, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry
Útleiga á uppþvottavélum rental of dishwashing machines
Útleiga á vélum sem þurrka borðbúnað rental of dish drying machines
Uppsetning veitukerfa á framkvæmdastað installation of utilities in construction sites
Þjónusta rafvirkja services of electricians
Uppsetning og viðgerðir á búnaði til að varna flóðum installation and repair of flood protection equipment
Snjómokstur snow removal
Enduráfylling blekhylkja refilling of ink cartridges
Hleðsla rafmagnsfarartækja charging of electric vehicles
Ráðskonuþjónusta [þrif] housekeeping services [cleaning services]
Þjónusta við að hlaða rafhlöður í síma cell phone battery charging services