Flokkur 38

Íslenska Enska
Útvarpssendingar radio broadcasting
Skilaboðasendingar message sending
Sjónvarpsútsendingar television broadcasting
Sending símskeyta transmission of telegrams
Símskeytaþjónusta telegraph services
Samskipti með símskeytum communications by telegrams
Símaþjónusta telephone services
Samskipti í gegnum síma communications by telephone
Telexþjónusta telex services
Fréttastofur news agency services
Útsendingar kapalstöðva cable television broadcasting
Samskipti í gegnum farsíma communications by cellular phones
Samskipti í gegnum tölvuútstöðvar communications by computer terminals
Tölvusending á skilaboðum og myndum computer aided transmission of messages and images
Rafpóstur transmission of electronic mail
Faxsendingar facsimile transmission
Upplýsingar um fjarskipti providing information in the field of telecommunications
Símboðaþjónusta [samskipti í gegnum útvar, síma eða með öðrum rafrænum hætti] paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]
Útleiga á sendibúnaði fyrir skilaboð rental of message sending apparatus
Samskipti í gegnum ljósleiðara communications by fiber optic networks
Samskipti í gegnum ljósleiðara communications by fibre optic networks
Útleiga á faxtækjum rental of facsimile apparatus
Útleiga á mótöldum rental of modems
Útleiga á fjarskiptabúnaði rental of telecommunication equipment
Útleiga á símum rental of telephones
Gervihnattasendingar satellite transmission
Þjónusta á sviði rafmagnstilkynningataflna [fjarskiptaþjónusta] electronic bulletin board services [telecommunications services]
Útvegun fjarskiptatenginga til hnattræns tölvunets providing telecommunications connections to a global computer network
Fjarskiptasendingar og tengiþjónusta telecommunications routing and junction services
Þjónusta á sviði símafunda teleconferencing services
Útvegun notendaaðgangs til hnattrænna tölvuneta providing user access to global computer networks
Útleiga á aðgangstíma að hnattrænum tölvunetum rental of access time to global computer networks
Útvegun fjarskiptarása fyrir símasöluþjónusta providing telecommunication channels for teleshopping services
Útvegun spjallrýma á Netinu providing internet chatrooms
Útvegun aðgangs að gagnagrunnum providing access to databases
Talhólfsþjónusta voice mail services
Sendingar á heillaóskaskeytum á Netinu transmission of greeting cards online
Sending á stafrænum skrám transmission of digital files
Þráðlausar útsendingar wireless broadcasting
Fjarfundaþjónusta videoconferencing services
Útvegun umræðutorga á Netinu providing online forums
Streyming gagna streaming of data
Útvarpssamskipti radio communications
Steymisþjónusta myndefnis video-on-demand transmission
Útsending hlaðvarpa transmission of podcasts
Leiga á snjallsímum rental of smartphones