Flokkur 4

Íslenska Enska
Býflugnavax beeswax
Metýleraður spíri methylated spirit
Alkóhól [eldsneyti] alcohol [fuel]
Eldsneyti með alkóhólgrunn fuel with an alcohol base
Pappírsflísar fyrir uppkveikju paper spills for lighting
Viðarflísar fyrir uppkveikju wood spills for lighting
Kveikitöflur firelighters
Harðkol anthracite
Efnablöndur fyrir belti svo þau séu ekki hál non-slipping preparations for belts
Kerti á jólatré Christmas tree candles
Feiti á vopn [vopn] grease for arms [weapons]
Rykbindiefni fyrir sópun dust binding compositions for sweeping
Eldiviður firewood
Viðarkol [eldsneyti] charcoal [fuel]
Vaxbornir kveikir candles*
Mjó kerti tapers
Kolakögglar coal briquettes
Móblokkir [eldsneyti] peat briquettes [fuel]
Viðarkögglar wood briquettes
Eldfimir kögglar combustible briquettes
Uppgufaðar eldsneytisblöndur vaporized fuel mixtures
Karnúbavax carnauba wax
Seresín ceresine
Kol coal
Mór [eldsneyti] peat [fuel]
Eldsneyti fuel
Feiti fyrir stígvél grease for footwear
Vax [hráefni] wax [raw material]
Beltavax belting wax
Ljósavax wax for lighting
Iðnaðarvax industrial wax
Kox coke
Steinefnaeldsneyti mineral fuel
Feiti fyrir belti grease for belts
Feiti fyrir leður grease for leather
Iðnaðarfita industrial grease
Olíur fyrir mót [byggingar] oils for releasing form work [building]
Tólg tallow
Rykeyðingarefnablöndur dust removing preparations
Ljósafeiti oils for lighting
Gas fyrir lýsingu gas for lighting
Ljósaeldsneyti lighting fuel
Smurolíur lubricating oil
Bensín petrol
Bensín gasoline
Jarðolíueter petroleum ether
Ligríón ligroin
Kveikir fyrir kerti wicks for candles
Vaselín fyrir iðnað petroleum jelly for industrial purposes
Gasolía diesel oil
Gasolía gas oil
Eldsneytisgas fuel gas
Olíugas oil-gas
Smurgrafít lubricating graphite
Kolatjöruolía coal tar oil
Kolanafta coal naphtha
Olíur til fúavarnar á múrverki oils for the preservation of masonry
Rakagefandi olíur moistening oil
Fiskiolía, óæt fish oil, not edible
Sojabaunaolíuefnablöndur til að minnka viðloðun við eldunaráhöld soya bean oil preparations for non-stick treatment of cooking utensils
Steinolía kerosene
Smurfeiti lubricating grease
Lampakveikir lamp wicks
Brúnkol lignite
Smurefni lubricants
Masút mazut
Repjuolía fyrir iðnað rape oil for industrial purposes
Repjuolía fyrir iðnað colza oil for industrial purposes
Nafta naphtha
Beinaolía fyrir iðnað bone oil for industrial purposes
Olín oleine
Ósókerít ozokerite
Ósókerít ozocerite
Parafín paraffin
Jarðolía, hrá eða hreinsuð petroleum, raw or refined
Kolaryk [eldsneyti] coal dust [fuel]
Sterín stearine
Lanólín lanolin
Lanólín wool grease
Sólblómaolía fyrir iðnað sunflower oil for industrial purposes
Náttljós [kerti] nightlights [candles]
Ryksetningarsamsetningar dust laying compositions
Textílolía textile oil
Eldsneyti carburants
Mótoreldsneyti motor fuel
Eldsneytisolía fuel oil
Brennanleg olía combustible oil
Íblöndunarefni, ekki efnafræðileg, í mótoreldsneyti additives, non-chemical, to motor fuel
Leðurfeiti greases for the preservation of leather
Iðnaðarolía industrial oil
Gas á föstu formi [eldsneyti] solidified gases [fuel]
Laxerolía fyrir iðnað castor oil for industrial purposes
Leðurolíur oils for the preservation of leather
Skurðvökvar cutting fluids
Olíur fyrir málningu oils for paints
Lággæðagas producer gas
Mótorolía motor oil
Ilmandi kerti perfumed candles
Raforka electrical energy
Etanól [eldsneyti] ethanol [fuel]
Tundur tinder
Rykdræg efni dust absorbing compositions
Bensín benzine
Lífmassaeldsneyti biomass fuel
Bensen eldsneyti benzene fuel
Sýlen eldsneyti xylene fuel
Skíðavax wax for skis
Hreinsuð ullarfeiri til snyrtivöruframleiðslu lanolin for use in the manufacture of cosmetics
Býflugnavax til snyrtivöruframleiðslu beeswax for use in the manufacture of cosmetics
Kol í vatnspípur [hookah] hookah charcoal