Flokkur 41

Íslenska Enska
Háskólar/sérskólar [menntun] academies [education]
Skemmtigarðar amusement park services
Afþreyingarþjónusta entertainment services
Þjálfun/tamning dýra animal training
Útleiga á kvikmyndasýningarvélum rental of cinematographic apparatus
Þjónusta skemmtikrafta entertainer services
Þjónusta kvikmyndavera movie studio services
Uppfærsla sirkussýninga presentation of circus performances
Skipulagning á keppnum [menntun eða afþreying] organization of competitions [education or entertainment]
Þjónusta bréfaskóla correspondence courses
Leikfimikennsla physical education
Útleiga á leiktjöldum rental of show scenery
Útvegun á afþreyingaraðstöðu providing recreation facilities
Afþreyingarefni fyrir útvarp radio entertainment
Útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta publication of texts, other than publicity texts
Kennsla teaching
Fræðsluþjónusta educational services
Kennsla instruction services
Útleiga á hljóðupptökum rental of sound recordings
Útleiga á kvikmyndum rental of motion pictures
Kvikmyndagerð, önnur en í auglýsingaskyni film production, other than advertising films
Leikfimikennsla gymnastic instruction
Útlánabókasöfn lending library services
Útgáfa á bókum publication of books
Útleiga á útvarps- og sjónvarpstækjum rental of radio and television sets
Framleiðsla útvarps- og sjónvarpsefni production of radio and television programmes
Uppfærsla fjölleikasýninga presentation of variety shows
Hljómsveitarþjónusta orchestra services
Sviðsetning leiksýninga theatre productions
Framleiðsla á sýningum production of shows
Afþreyingarefni fyrir sjónvarp television entertainment
Útleiga á leiktjöldum rental of stage scenery
Þjónusta dýragarða zoological garden services
Útvegun á íþróttaaðstöðu providing sports facilities
Fyrirsætustörf fyrir listamenn modelling for artists
Þjónusta bílabókasafna mobile library services
Þjónusta bókabíla bookmobile services
Útvegun á aðstöðu fyrir spilavíti [fjárhættuspil] providing casino facilities [gambling]
Klúbbþjónusta [afþreying eða fræðsla] club services [entertainment or education]
Skipulag og stjórnun funda arranging and conducting of colloquiums
Skipulag og stjórnun ráðstefna arranging and conducting of conferences
Skipulag og stjórnun þinga arranging and conducting of congresses
Þjónusta diskóteka discotheque services
Upplýsingar um fræðslu providing information in the field of education
Prófun á námsárangri educational examination
Upplýsingar um afþreyingu providing information in the field of entertainment
Skipulagning sýninga í menningar- eða menntunarlegum tilgangi organization of exhibitions for cultural or educational purposes
Fjárhættuspil gambling services
Útvegun á golfaðstöðu providing golf facilities
Þjónusta líkamsræktarstöðva [heilsurækt] health club services [health and fitness training]
Þjónusta sumardvalarbúða [afþreying] holiday camp services [entertainment]
Uppfærsla leiksýninga presentation of live performances
Kvikmyndasýningar cinema presentations
Kvikmyndasýningar movie theatre presentations
Þjónusta leikskóla nursery schools
Skipulagning á íþróttakeppnum organization of sports competitions
Skipulagning á veislum [afþreying] party planning [entertainment]
Verkleg þjálfun [sýnikennsla] practical training [demonstration]
Útvegun á safnaaðstöðu [kynningar, sýningar] providing museum facilities [presentation, exhibitions]
Þjónusta hljóðvera recording studio services
Upplýsingar um afþreyingu providing information relating to recreational activities
Útleiga á búnaði fyrir froskköfun [án blautbúnings] rental of skin diving equipment
Útleiga á íþróttabúnaði, nema farartækjum rental of sports equipment, except vehicles
Útleiga á íþróttaleikvöngum rental of stadium facilities
Útleiga á myndbandsupptökutækjum rental of video cassette recorders
Útleiga á myndböndum rental of videotapes
Skipulag og stjórnun málstofa arranging and conducting of seminars
Þjónusta fyrir íþróttabúðir sport camp services
Skipulag og stjórnun málþinga arranging and conducting of symposiums
Tímataka á íþróttaviðburðum timing of sports events
Heimavistarskólar boarding school education
Skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun] arranging and conducting of workshops [training]
Skipulagning á fegurðarsamkeppnum arranging of beauty contests
Sætisbókanir fyrir sýningar booking of seats for shows
Talsetning dubbing
Trúfræðsla religious education
Skipulagning happdrættis organization of lotteries
Skipulagning dansleikja organization of balls
Skipulagning sýninga [umboðsmennska] organization of shows [impresario services]
Útvegun á spilasalaþjónustu providing amusement arcade services
Útleiga á hljóðbúnaði rental of audio equipment
Útleiga á ljósabúnaði fyrir leikhús eða sjónvarpsstúdíó rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios
Útleiga á tennisvöllum rental of tennis courts
Útleiga á myndbandsupptökuvélum rental of video cameras
Útleiga á kvikmyndatökuvélum rental of camcorders
Handritagerð, önnur en í auglýsingaskyni scriptwriting, other than for advertising purposes
Myndbandaklipping videotape editing
Útgáfa á rafbókum og tímaritum á Netinu online publication of electronic books and journals
Rafræn útgáfuþjónusta electronic desktop publishing
Textun subtitling
Leikjaþjónusta á Netinu í gegnum tölvunet game services provided online from a computer network
Karaoke þjónusta karaoke services
Tónsmíðaþjónusta music composition services
Næturklúbbar [afþreying] nightclub services [entertainment]
Útvegun á rafritum á Netinu, ekki niðurhlaðanleg providing online electronic publications, not downloadable
Fréttaljósmyndun photographic reporting
Ljósmyndun photography
Starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf] vocational guidance [education or training advice]
Fréttaþjónusta news reporters services
Þýðingar translation
Táknmálstúlkun sign language interpretation
Myndbandsupptaka videotaping
Örfilmuupptaka microfilming
Miðasöluþjónusta [afþreying] ticket agency services [entertainment]
Gerð texta annarra en auglýsingatexta writing of texts*
Skipulag og stjórnun hljómleika arranging and conducting of concerts
Skrautritunarþjónusta calligraphy services
Útlitshönnun, önnur en í auglýsingaskyni layout services, other than for advertising purposes
Skipulagning á tískusýningum í afþreyingarskyni organization of fashion shows for entertainment purposes
Þjálfun coaching [training]
Útleiga á íþróttasvæðum rental of sports grounds
Plötusnúðaþjónusta disc jockey services
Túlkaþjónusta language interpreter services
Einkaþjálfun [heilsuræktarþjálfun] personal trainer services [fitness training]
Stjórnun heilsuræktarnámskeiða conducting fitness classes
Starfsendurþjálfun vocational retraining
Framleiðsla á tónlist production of music
Útleiga á leikföngum toy rental
Útleiga á leikjabúnaði games equipment rental
Fræðsluþjónusta veitt af skólum educational services provided by schools
Útvegun á tónlist á Netinu, ekki niðurhlaðanlegri providing online music, not downloadable
Útvegun á myndböndum á Netinu, ekki niðurhalanlegum providing online videos, not downloadable
Einkakennsla tutoring
Skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu arranging and conducting of in-person educational forums
Lagasmíði songwriting
Gerð kvikmyndahandrita screenplay writing
Stjórnun ferða undir leiðsögn conducting guided tours
Þjálfun veitt í hermi training services provided via simulators
Útvegun kvikmynda, ekki niðurhlaðanlegra, um pöntunarþjónustu providing films, not downloadable, via video-on-demand services
Útvegun sjónvarpsefnis, ekki niðurhlaðanlegu, um pöntunarþjónustu providing television programs, not downloadable, via video-on-demand services
Útvegun sjónvarpsefnis, ekki niðurhlaðanlegu, um pöntunarþjónustu providing television programmes, not downloadable, via video-on-demand services
Sadokennsla [kennsla við tedrykkjuathöfn] sado instruction [tea ceremony instruction]
Aikidokennsla aikido instruction
Útleiga á listaverkum rental of artwork
Útleiga á fiskabúrum til nota innandyra rental of indoor aquaria
Klifurferðir með leiðsögn conducting guided climbing tours
Skipulagning búningaviðburða [cosplay] organization of cosplay entertainment events
Menningar-, mennta- og skemmtiþjónusta listagallería cultural, educational or entertainment services provided by art galleries
Dreifing kvikmynda film distribution
know-how þjálfun know-how transfer [training]
Fræðsluþjónusta veitt af aðstoðarfólki einstaklinga sem sérþarfir educational services provided by special needs assistants
Júdókennsla judo instruction
Framkvæmd prófa fyrir þá sem vilja fljúga drónum educational examination for users to qualify to pilot drones
Þjónusta hljóðverkfræðinga fyrir viðburði sound engineering services for events
Klippiþjónusta fyrir viðburði video editing services for events
Þjónusta ljósamanna fyrir viðburði lighting technician services for events
Leikstjórn, önnur en fyrir auglýsingar film directing, other than advertising films
Útvegun umsagna frá notendum í skemmti- og menningartilgangi providing user reviews for entertainment or cultural purposes
Útvegun einkunna notendum í skemmti- og menningartilgangi providing user rankings for entertainment or cultural purposes
Útvegun einkunna notendum í skemmti- og menningartilgangi providing user ratings for entertainment or cultural purposes
Leiga á hermum fyrir þjálfun rental of training simulators
Mat á líkamsformi í tengslum við þjálfun physical fitness assessment services for training purposes
Andlitsmálun face painting