Flokkur 42

Íslenska Enska
Efnagreining chemical analysis
Greining fyrir olíuvinnslu analysis for oil-field exploitation
Arkitektúr architectural services
Gerlafræðilegar rannsóknir bacteriological research
Efnafræðiþjónusta chemistry services
Efnafræðirannsóknir chemical research
Ráðgjöf arkitekta architectural consultancy
Byggingateikningar construction drafting
Tæknirannsóknir technological research
Prófanir á olíuborholum oil-well testing
Snyrtivörurannsóknir cosmetic research
Innanhúshönnun design of interior decor
Iðnhönnun industrial design
Umbúðahönnun packaging design
Efnisprófanir material testing
Stjórnun tæknilegra rannsókna conducting technical project studies
Könnun á jarðfræði geological surveys
Könnun olíuvinnslusvæða oil-field surveys
Verkfræðistarfsemi engineering
Veðurfræðilegar upplýsingar meteorological information
Landmælingar land surveying
Útleiga á tölvum computer rental
Tölvuforritun computer programming
Olíuleit oil prospecting
Eðlisfræði [rannsóknir] research in the field of physics
Vélrænar rannsóknir mechanical research
Vefnaðarprófanir textile testing
Jarðfræðileg jarðefnaleit geological prospecting
Jarðfræðirannsóknir geological research
Sannvottun listmuna authenticating works of art
Kvörðun [mælingar] calibration [measuring]
Hugbúnaðarhönnun computer software design
Uppfærsla á tölvuhugbúnaði updating of computer software
Ráðgjöf um hönnun og þróun á tölvuvélbúnaði consultancy in the design and development of computer hardware
Fatahönnun dress designing
Hönnun á grafískri list graphic arts design
Gæðastjórnun quality control
Útleiga á tölvuhugbúnaði rental of computer software
Rannsóknir og þróun á nýjum vörum fyrir aðra research and development of new products for others
Útlitshönnun [iðnhönnun] styling [industrial design]
Neðansjávarkannanir underwater exploration
Endurheimt á tölvugögnum recovery of computer data
Viðhald á tölvuhugbúnaði maintenance of computer software
Greining á tölvukerfum computer system analysis
Líffræðirannsóknir biological research
Borgarskipulag urban planning
Landmælingar surveying
Hönnun á tölvukerfum computer system design
Skoðun farartækja vehicle roadworthiness testing
Afritun/fjölföldun á tölvuforritum duplication of computer programs
Breyting á gögnum eða skjölum af áþreifanlegu formi yfir á rafmiðla conversion of data or documents from physical to electronic media
Gerð og viðhald á vefsíðum fyrir aðra creating and maintaining web sites for others
Hýsing á tölvusíðum [vefsíðum] hosting computer sites [web sites]
Uppsetning á tölvuhugbúnaði installation of computer software
Skýjasöllun cloud seeding
Breytingar á tölvuforritum og gögnum, aðrar en efnislegar breytingar conversion of computer programs and data, other than physical conversion
Ráðgjöf varðandi tölvuhugbúnað computer software consultancy
Útleiga á vefmiðlurum rental of web servers
Vírusvarnaþjónusta fyrir tölvur computer virus protection services
Ráðgjöf varðandi orkusparnað consultancy in the field of energy-saving
Rannsóknir á sviði umhverfisverndar research in the field of environmental protection
Útvegun leitarvéla fyrir Netið providing search engines for the internet
Stafvæðing skjala [skönnun] digitization of documents [scanning]
Rithandargreining [rithandarfræði] handwriting analysis [graphology]
Framboð á vísindaupplýsingum, ráðum og ráðgjöf í tengslum við kolefnisuppbætingu providing scientific information, advice and consultancy relating to carbon offsetting
Gæðamat á standandi timbri quality evaluation of standing timber
Gæðamat á ull quality evaluation of wool
Eftirlit með tölvukerfum með fjaraðgangi monitoring of computer systems by remote access
Vatnsgreining water analysis
Vísindaleg rannsóknarstofuþjónusta scientific laboratory services
Orkuendurskoðun energy auditing
Ráðgjöf varðandi vefsíðuhönnun web site design consultancy
Hugbúnaður sem þjónusta software as a service [SaaS]
Ráðgjöf varðandi upplýsingatækni information technology [IT] consultancy
Vísindarannsóknir scientific research
Miðlarahýsing server hosting
Klínískar rannsóknir clinical trials
Gagnaafrit geymd utanhúss off-site data backup
Geymsla á rafrænum gögnum electronic data storage
Útvegun upplýsinga um tölvutækni og forritun í gegnum vefsíðu providing information relating to computer technology and programming via a web site
Kortagerðarþjónusta cartography services
Skýjatölvuvinnsla cloud computing
Útvistun á sviði upplýsingaþjónustu information technology services provided on an outsourcing basis
Ráðgjöf varðandi tækniþróun technological consultancy
Ráðgjöf varðandi tölvutækni computer technology consultancy
Ráðgjöf varðandi fjarskiptatækni telecommunications technology consultancy
Veðurspár weather forecasting
Ráðgjöf varðandi tölvuöryggi computer security consultancy
Ritun tæknilegs texta technical writing
Innanhúshönnun interior design
Aflæsing á farsímum unlocking of mobile phones
Eftirlit með tölvukerfum til að uppgötva bilanir monitoring of computer systems to detect breakdowns
Gerð og hönnun net-spjaldskráa fyrir aðra [upplýsingatækniþjónusta] creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]
Ráðgjöf varðandi netöryggi internet security consultancy
Ráðgjöf varðandi gagnavörslu data security consultancy
Dulkóðun gagna data encryption services
Eftirlit með tölvukerfum til að uppgötva óheimila notkun eða gagnatap monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach
Rafrænt eftirlit með notkun persónuupplýsinga til að uppgötva kennistuld á internetinu electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet
Rafrænt eftirlit með notkun greiðslukorta til að uppgötva óheimila notkun á internetinu electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet
Þróun hugbúnaðar sem hluti af útgáfu hugbúnaðar software development in the framework of software publishing
Stýrikerfi sem þjónusta [PaaS] platform as a service [PaaS]
Þróun stýrikerfa development of computer platforms
Hönnun nafnspjalda business card design
Rannsóknir á sviði náttúruhamfara scientific and technological research in the field of natural disasters
Rannsóknir á sviði olíu-, gas- og námuiðnaðar exploration services in the field of the oil, gas and mining industries
Rannsóknir á sviði einkaleyfagreininga scientific and technological research relating to patent mapping
Rannsóknir á sviði byggingaframkvæmda research in the field of building construction
Rannsóknir á sviði fjarskiptatækni research in the field of telecommunications technology
Rannsóknir á sviði logsuðu research in the field of welding
Lækningarannsóknir medical research
Grafísk hönnun markaðsefnis graphic design of promotional materials
Leiga á tækjum til að mæla orkunotkun rental of meters for the recording of energy consumption
Rafræn auðkenning user authentication services using technology for e-commerce transactions
Rafræn auðkenning user authentication services using single sign-on technology for online software applications