Flokkur 8

Íslenska Enska
Sverfingaráhöld [handáhöld] abrading instruments [hand instruments]
Brýni sharpening stones
Nálaþjalir needle files
Brýnisólar leather strops
Alir awls
Skurðstangir cutter bars [hand tools]
Úrsnarar reamers
Rýmaratengi reamer sockets
Tengihlutir fyrir borsveifar fyrir skrúfutappa extension pieces for braces for screw taps
Brettahnífar palette knives
Spaðar [handverkfæri] spatulas [hand tools]
Hnúajárn punch rings [knuckle dusters]
Hnúajárn knuckle dusters
Bitjárn [hlutar handverkfæra] bits [parts of hand tools]
Ferkantar [handverkfæri] squares [hand tools]
Áhöld og tól til að flá dýr instruments and tools for skinning animals
Hringlagaskrúfplötur annular screw plates
Bogasagir bow saws
Síðuvopn, nema skotvopn side arms, other than firearms
Naglbítar, handvirkir nail pullers, hand-operated
Naglbítar, handvirkir nail extractors, hand-operated
Tjakkar, handvirkir lifting jacks, hand-operated
Byssustingir bayonets
Skeggklippur beard clippers
Handborar, handvirkir hand drills, hand-operated
Tappasporjárn mortise chisels
Holunaraxir holing axes
Axir mortise axes
Verkfæri til að merkja búfénað livestock marking tools
Tól til að merkja nautgripi cattle marking tools
Rúningsklippur cattle shearers
Naglbítar [handverkfæril] nail drawers [hand tools]
Þyrnihamrar pickhammers
Kjöthamrar bushhammers
Hnífastál sharpening steels
Brýni knife steels
Hnoðhamrar [handverkfæril] riveting hammers [hand tools]
Skrælarar [handverkfæril] paring irons [hand tools]
Rafmagnsskæri scissors*
Flísatangir tweezers
Áletrunartól [handverkfæril] graving tools [hand tools]
Fleygaxir pickaxes
Þéttijárn caulking irons
Vasahnífar penknives
Steinhamrar stone hammers
Stingsagir jig-saws
Teiknihnífar drawing knives
Naglagatarar nail punches
Þófarar [handverkfæri] fullers [hand tools]
Þófaratæki [handverkfæril] fulling tools [hand tools]
Veiðihnífar hunting knives
Rammar fyrir handsagir frames for handsaws
Sagir [handverkfæri] saws [hand tools]
Leistar [handverkfæri skósmiðsins] lasts [shoemakers' hand tools]
Krullujárn curling tongs
Hnífapör [hnífar, gafflar og skeiðar] table cutlery [knives, forks and spoons]
Hnífapör [hnífar, gafflar og skeiðar] tableware [knives, forks and spoons]
Klippur shears
Klippublöð shear blades
Götunartól [handverkfæri] perforating tools [hand tools]
Tappalyklar tap wrenches
Lyklar [handverkfæri] wrenches [hand tools]
Skiptilyklar [handverkfæri] spanners [hand tools]
Skröll [handverkfæri] ratchets [hand tools]
Snittbakkar [handverkfæri] dies [hand tools]
Snittbakkar [handverkfæri] screw stocks [hand tools]
Snittbakkar [handverkfæri] screw-thread cutters [hand tools]
Borar borers
Blautsteinafestingar whetstone holders
Axir axes
Matargafflar table forks
Heflar planes
Handverkfæri, handvirk hand tools, hand-operated
Grænmetishnífar vegetable slicers
Grænmetistætarar vegetable shredders
Naglbítar nail nippers
Rörskerar [handverkfæri] tube cutters [hand tools]
Skerar [vélar] cutters*
Kjötaxir cleavers
Hnífapör cutlery*
Ávaxtatínur [handverkfæri] fruit pickers [hand tools]
Skeiðar spoons*
Ausur [handverkfæri] ladles [hand tools]
Rakbrýniólar razor strops
Jarðvegshnallar [handverkfæri] earth rammers [hand tools]
Stimplar [handverkfæri] stamping-out tools [hand tools]
Stimplar [handverkfæri] stamps [hand tools]
Fræsarar [handverkfæri] milling cutters [hand tools]
Handskóflur [garðyrkja] trowels [gardening]
Múrskeiðar trowels
Búnaður til að drepa sníkjudýr á plöntum, handvirkur apparatus for destroying plant parasites, hand-operated
Glerskerademantar [handverkfærahlutar] glaziers' diamonds [parts of hand tools]
Þenjarar [handverkfæri] expanders [hand tools]
Brýningaráhöld stropping instruments
Skerpingaráhöld sharpening instruments
Áhöld til að brýna eggjar blade sharpening instruments
Hreisturshnífar scaling knives
Þistlaupprætitól [handverkfæri] thistle extractors [hand tools]
Garðklippur secateurs
Garðklippur pruning scissors
Trjáklippur pruning shears
Brumhnífar budding knives
Trjáklippur tree pruners
Naglabandaklípur cuticle tweezers
Naglabandatangir cuticle nippers
Hárplokkarar hair-removing tweezers
Melspírur marline spikes
Nafrar carpenters' augers
Upphleypiverkfæri [handverkfæri] embossers [hand tools]
Fótsnyrtisett pedicure sets
Rakhnífstöskur razor cases
Holbitjárn [hlutar handverkfæra] hollowing bits [parts of hand tools]
Hrífur [handverkfæri] rakes [hand tools]
Skóflur [handverkfæri] shovels [hand tools]
Spaðar [handverkfæri] spades [hand tools]
Borðaklippur border shears
Ljáir scythes
Ljáhringir scythe rings
Hverfisteinar scythe stones
Brýni whetstones
Straujárn [órafmögnuð handverkfæri] irons [non-electric hand tools]
Pífujárn goffering irons
Gljáajárn polishing irons [glazing tools]
Gljáajárn glazing irons
Blöð fyrir hefla blades for planes
Mótunarjárn molding irons
Mótunarjárn moulding irons
Kreistijárn crimping irons
Merkingarjárn branding irons
Nafrar [handverkfæri] gimlets [hand tools]
Sverðslíður sword scabbards
Handáhöld fyrir hárkrullun hand implements for hair curling
Grasklippur [handáhöld] lawn clippers [hand instruments]
Ísalir ice picks
Hvolfjárn [handverkfæri] gouges [hand tools]
Kylfur truncheons
Barefli bludgeons
Lögreglukylfur police batons
Áletrunarnálar engraving needles
Hnífar járningamanns farriers' knives
Flysjunarhnífar paring knives
Ágræðsluverkfæri [handverkfæri] grafting tools [hand tools]
Grópunarheflar rabbeting planes
Grænmetisaxir vegetable choppers
Handaxir hatchets
Kjötaxir [hnífar] choppers [knives]
Gjarðaklippur [handverkfæri] hoop cutters [hand tools]
Skutlar harpoons
Skaraxir adzes [tools]
Jarðhakar mattocks
Ostruopnarar oyster openers
Skordýraeitursúðarar [handverkfæri] insecticide sprayers [hand tools]
Skordýraeitursúðarar [handverkfæri] insecticide vaporizers [hand tools]
Skordýraeitursúðarar [handverkfæri] insecticide atomizers [hand tools]
Garðyrkjuverkfæri, handvirk garden tools, hand-operated
Trjáklippihnífar pruning knives
Klemmur fyrir smiði eða beyki clamps for carpenters or coopers
Rakvélablöð razor blades
Blöð [handverkfæri] blades [hand tools]
Blöð [vopn] blades [weapons]
Sagarblöð [handverkfærahlutar] saw blades [parts of hand tools]
Vogarstangir levers
Sveðjur machetes
Tréhamrar [handáhöld] mallets [hand instruments]
Hamrar [handverkfæri] hammers [hand tools]
Sleggjur sledgehammers
Múrarahamrar masons' hammers
Meitlar chisels
Teygjuáhöld fyrir málmbönd [handverkfæri] metal band stretchers [hand tools]
Fléttutól [handverkfæri] braiders [hand tools]
Peningaskóflur money scoops
Mortel [handverkfæri] mortars for pounding [hand tools]
Kveikiskerar [skæri] wick trimmers [scissors]
Raktöskur shaving cases
Tölugatarar numbering punches
Naglaþjalir nail files
Dósaopnarar, órafknúnir can openers, non-electric
Dósaopnarar, órafknúnir tin openers, non-electric
Skutlar fyrir veiðar harpoons for fishing
Hakar [handverkfæri] picks [hand tools]
Stautar til að merja [handverkfæri] pestles for pounding [hand tools]
Múrbrjótar [handverkfæri] rammers [hand tools]
Byssur [handverkfæri] guns [hand tools]
Miðjugatarar [handverkfæri] centre punches [hand tools]
Smiðjuausur [handverkfæri] foundry ladles [hand tools]
Hefiljárn plane irons
Raspar [handverkfæri] rasps [hand tools]
Rakhnífar, rafknúnir eða órafknúnir razors, electric or non-electric
Pinnagatari pin punches
Eldjárn fire irons
Hnoðnaglaverkfæri [handverkfæri] riveters [hand tools]
Flæmskir ljáir hainault scythes
Illgresisgafflar [handverkfæri] weeding forks [hand tools]
Hlújárn [handverkfæri] hoes [hand tools]
Sagarstatíf saw holders
Hnakkafjaðrir [handverkfæri] hackles [hand tools]
Goggkrókar bill-hooks
Sigðir sickles
Áhöld til að umhella vökva [handverkfæri] implements for decanting liquids [hand tools]
Kantverkfæri [handverkfæri] edge tools [hand tools]
Spons [handverkfæri] taps [hand tools]
Nafrar [handverkfæri] augers [hand tools]
Skrúfjárn, ekki rafdrifin screwdrivers, non-electric
Kveikipúðurjárn [handverkfæri] priming irons [hand tools]
Bitjárn [handverkfæri] bits [hand tools]
Rörskurðaráhöld tube cutting instruments
Brjóstborir breast drills
Landbúnaðaráhöld, handvirk agricultural implements, hand-operated
Hverfisteinar [handverkfæri] grindstones [hand tools]
Brýningarhjól [handverkfæri] sharpening wheels [hand tools]
Sprautur til að úða skordýraeitri syringes for spraying insecticides
Silfurborðbúnaður [hnífar, gafflar og skeiðar] silver plate [knives, forks and spoons]
Gröfur [handverkfæri] diggers [hand tools]
Hnífar [vélarhlutar] knives*
Tangir pliers
Tangir tongs
Tangir pincers
Klíputangir nippers
Sverð swords
Bjúgsverð sabres
Stimplar [handverkfæri] rams [hand tools]
Áhöld til að gata miða instruments for punching tickets
Naglaþjalir, rafdrifnar nail files, electric
Naglapússarar, rafdrifnir eða órafdrifnir fingernail polishers, electric or non-electric
Naglaþjalir, rafdrifnar eða órafdrifnar nail buffers, electric or non-electric
Borstandar [handverkfæri] drill holders [hand tools]
Hárklippur til eigin nota, rafdrifnar og órafdrifnar hair clippers for personal use, electric and non-electric
Gafflar agricultural forks [hand tools]
Naglaklippur, rafdrifnar eða órafdrifnar nail clippers, electric or non-electric
Hárklippur fyrir dýr [handáhöld] hair clippers for animals [hand instruments]
Klippur [handáhöld] shearers [hand instruments]
Flatjárn flat irons
Smergilhjól emery grinding wheels
Þjalir [verkfæri] files [tools]
Gatatangir [handverkfæri] punch pliers [hand tools]
Gatarar [handverkfæri] punches [hand tools]
Skurðverkfæri [handverkfæri] cutting tools [hand tools]
Handsnyrtisett manicure sets
Byssur, handvirkar, fyrir útpressun á viðarkvoðu guns, hand-operated, for the extrusion of mastics
Skurðgröfur [handverkfæri] ditchers [hand tools]
Sköfur [handverkfæri] scrapers [hand tools]
Kjötaxir [handverkfæri] mincing knives [hand tools]
Kjötaxir [handverkfæri] fleshing knives [hand tools]
Kjötaxir [handverkfæri] meat choppers [hand tools]
Sköfunarverkfæri [handverkfæri] scraping tools [hand tools]
Búnaður til að gera göt í eyru ear-piercing apparatus
Háreyðingarbúnaður, rafdrifinn og órafdrifinn depilation appliances, electric and non-electric
Handsnyrtisett, rafdrifin manicure sets, electric
Skrúfstykki vices
Skrúfstykki vises
Handvirkar dælur hand pumps*
Rýtingar daggers
Verkfærabelti [haldarar] tool belts [holders]
Ostaskerar, órafdrifnir cheese slicers, non-electric
Pizzaskerar, órafdrifnir pizza cutters, non-electric
Kúbein crow bars
Eggjaskerar, órafdrifnir egg slicers, non-electric
Augnhárakrullarar eyelash curlers
Geirstokkar [handverkfæri] mitre boxes [hand tools]
Geirstokkar [handverkfæri] miter boxes [hand tools]
Sandgildruhrífur sand trap rakes
Fýsibelgir fyrir eldstæði [handverkfæri] fireplace bellows [hand tools]
Búnaður til húðflúrunar apparatus for tattooing
Þjalir emery files
Dragvír [handverkfæri] fish tapes [hand tools]
Dragvír [handverkfæri] draw wires [hand tools]
Víraafeinangrunartæki [handverkfæri] wire strippers [hand tools]
Skrúfustykki á bekk [handtæki] bench vices [hand implements]
Órafdrifnar þéttibyssur non-electric caulking guns
Vírastrekkjarar úr málmi [handverkfæri] metal wire stretchers [hand tools]
Hobbýhnífar [skurðhnífar] hobby knives [scalpels]
Loftdælur, handvirkar air pumps, hand-operated
Leirhnífar ceramic knives
Naglaþjalir emery boards
Verkfæri til að skerpa skíði, handvirk ski edge sharpening tools, hand-operated
Húðflúrsnálar tattoo needles
Spaðar fyrir listamenn spatulas for use by artists
Sporjárn til höggmyndagerðar sculptors' chisels
Skeiðar, gafflar og hnífar úr plasti table knives, forks and spoons of plastic
Skeiðar, gafflar og hnífar fyrir börn table knives, forks and spoons for babies
Sköfur fyrir skíði scrapers for skis
Handföng fyrir handverkfæri handles for hand-operated hand tools
Handföng fyrir hnífa knife handles
Handföng fyrir orf scythe handles
Grænmetisskurðarvélar, handvirkar vegetable spiralizers, hand-operated
Grænmetisafhýðarar [handverkfæri] vegetable peelers [hand tools]
Dúkahnífar box cutters
Hárfléttarar, rafdrifnir hair braiders, electric
Hrærur til að blanda málningu stirring sticks for mixing paint
Hnífar til að skera álpappír á vínflöskum, handvirkir wine bottle foil cutters, hand-operated
Áxtaskerar fruit segmenters
Verkfæri til að fjarlægja kjarna úr ávöxtum fruit corers
Mandólín [eldhúsáhöld] kitchen mandolines
Kjöttangir meat claws
Dauðhreinsuð verkfæri til líkamsgötunar sterile body piercing instruments
Laser háreyðingarbúnaður, nema í lækningaskyni laser hair removal apparatus, other than for medical purposes
Neyðarhamrar emergency hammers
Grænmetishnífar vegetable knives
Gaffall úr steikarsetti carving forks
Hnífar úr steikarsetti carving knives