Flokkur 9

Íslenska Enska
Spólur, rafmagns coils, electric
Agnahraðlar particle accelerators
Endurskinbúnaður til að klæðast, til að koma í veg fyrir umferðarslys reflective articles for wear, for the prevention of accidents
Hlífðarbúnaður til persónulegra nota til að verjast slysum protection devices for personal use against accidents
Klæðnaður til að verjast slysum, geislavirkni og eldi clothing for protection against accidents, irradiation and fire
Rafgeymar fyrir farartæki accumulators, electric, for vehicles
Rafhlöður fyrir farartæki batteries, electric, for vehicles
Rafhlöðukrukkur battery jars
Rafgeymakrukkur accumulator jars
Rafhlöðubox battery boxes
Rafgeymabox accumulator boxes
Sýrumælar fyrir rafhlöður acidimeters for batteries
Flotmælar hydrometers
Þynnur fyrir rafhlöður plates for batteries
Viðvörunarflautur whistle alarms
Hljóðviðvörunarbúnaður acoustic alarms
Viðvörunarbjöllur sound alarms
Hljóðrásir acoustic conduits
Hljóðplötur sound recording discs
Grammófónplötur phonograph records
Talrör speaking tubes
Geislahitamælar actinometers
Reiknivélar adding machines
Loftmælar aerometers
Stækkunarbúnaður [ljósmyndun] enlarging apparatus [photography]
Rafhreyfibúnaður fyrir fjarstýringu á járnbrautastöðum electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points
Seglar magnets
Rafsegulspólur electromagnetic coils
Loftgreiningarbúnaður air analysis apparatus
Viðvörunarbúnaður alarms*
Áfengismælar alcoholmeters
Stjörnusigti alidades
Fæðugreiningarbúnaður food analysis apparatus
Rafbúnaður fyrir fjarkveikingu igniting apparatus, electric, for igniting at a distance
Rafbúnaður fyrir fjarkveikingu electric apparatus for remote ignition
Ljósarafhlöður batteries for lighting
Hæðamælar altimeters
Asbesthanskar fyrir vernd gegn slysum asbestos gloves for protection against accidents
Asbestklæðnaður fyrir vörn gegn eldsvoða asbestos clothing for protection against fire
Ampermælir ammeters
Magnarar amplifiers
Magnaralampar amplifying tubes
Magnaralokar amplifying valves
Vindmælar anemometers
Stillingarhringir calibrating rings
Slökkvitæki fire extinguishers
Forskaut anodes
Forskautsrafhlöður anode batteries
Háspennurafhlöður high tension batteries
Loftnet antennas
Loftnet aerials
Gleraugu með glampavörn anti-glare glasses
Andlitshlífar með glampavörn visors for helmets
Truflunarvarnarbúnaður [rafmagn] anti-interference devices [electricity]
Spennubreytar [rafmagn] transformers [electricity]
Ljósopsmælir [sjónfræði] apertometers [optics]
Talninga- og flokkunarvélar fyrir peninga money counting and sorting machines
Rafmagnskassar [rafmagn] distribution boxes [electricity]
Landmælingaráhöld surveying instruments
Landmælingarkeðjur surveying chains
Linsur fyrir stjörnuljósmyndun lenses for astrophotography
Hitajónaðar slöngur thermionic tubes
Hitajónaðar slöngur thermionic valves
Hljóð- og myndrænn kennslubúnaður audiovisual teaching apparatus
Glymskrattar, tónlist coin-operated musical automata [juke boxes]
Glymskrattar, tónlist juke boxes, musical
Gangverk fyrir myntdrifinn búnað mechanisms for coin-operated apparatus
Búnaður fyrir búnað sem stýrt er frá afgreiðsluborði mechanisms for counter-operated apparatus
Víddarmælar calipers
Fráviksmál comparators
Brunaboðar fire alarms
Sjálfvirkur mælir fyrir lágan loftþrýsting í hjólbörðum farartækja automatic indicators of low pressure in vehicle tires
Sjálfvirkur mælir fyrir lágan loftþrýsting í hjólbörðum farartækja automatic indicators of low pressure in vehicle tyres
Hlífðargallar fyrir flugmenn protective suits for aviators
Viðvörunarbjöllur, rafdrifnar alarm bells, electric
Spákvistir fyrir vatnsspámenn rods for water diviners
Björgunarflekar life-saving rafts
Vogir scales
Veðurloftbelgir meteorological balloons
Afseglunarbúnaður fyrir segulspólur demagnetizing apparatus for magnetic tapes
Upptökutæki tape recorders
Segulspólur magnetic tapes
Loftvogir barometers
Vigtar weighing machines
Bílavogir weighbridges
Eldspaðar fire beaters
Hleðslutæki fyrir rafhlöður chargers for electric accumulators
Betatrónur betatrons
Miðaskammtarar ticket dispensers
Hillur fyrir hátalara cabinets for loudspeakers
Nærmyndarlinsur close-up lenses
Skaut [rafmagn] terminals [electricity]
Þrýstimælatengi fyrir loka pressure indicator plugs for valves
Ampermælir galvanometers
Þrýstihnappar fyrir bjöllur push buttons for bells
Greinakassar [rafmagn] branch boxes [electricity]
Tónarmar fyrir plötuspilara tone arms for record players
Hallamál spirit levels
Gatakortavélar fyrir skrifstofur punched card machines for offices
Einangrun fyrir rafmagnskapla sheaths for electric cables
Rammar fyrir ljósmyndaglærur frames for photographic transparencies
Hringlaga reiknistokkur circular slide rules
Reiknistokkar slide-rules
Reiknivélar calculating machines
Rennuskíðmál slide calipers
Sniðmát [mæliáhald] jigs [measuring instruments]
Teiknibúnaður blueprint apparatus
Kvikmyndavélar cinematographic cameras
Hárpípur capillary tubes
Hljóðupptökuáhöld sound recording carriers
Hlífðarhjálmar protective helmets
Öndunargrímur, nema fyrir öndunarhjálp respiratory masks, other than for artificial respiration
Hermannahjálmar solderers' helmets
Gleraugnakeðjur eyeglass chains
Gleraugnakeðjur spectacle chains
Hitastýribúnaður heat regulating apparatus
Myrkraherbergi [ljósmyndun] darkrooms [photography]
Stýritæki fyrir hitakúta boiler control instruments
Þurrkgrindur [ljósmyndun] drying racks [photography]
Búnaður til að klippa kvikmyndir apparatus for editing cinematographic film
Prentaðar rafrásir printed circuits
Blikkljós [merkjaljós] flashing lights [luminous signals]
Boðbjöllur signal bells
Ílát fyrir smásjárskyggnur containers for microscope slides
Safnarar, rafdrifnir collectors, electric
Rafmagnsbúnaður fyrir fjarstýringu á iðnaðarstarfsemi electric installations for the remote control of industrial operations
Rofakassar [rafmagn] switchboxes [electricity]
Straumvendar commutators
Sjávaráttavitar marine compasses
Augnhlutar eyepieces
Þráðateljari [stækkunargler] thread counters
Skrefmælar pedometers
Teljarar counters
Mælar meters
Taktmælar metronomes
Þéttar condensers [capacitors]
Þéttar capacitors
Rafmagnsleiðarar conductors, electric
Rafleiðslur electricity conduits
Rafrásaendar circuit closers
Tengibúnaður [rafmagn] connectors [electricity]
Tengidósir [rafmagn] junction boxes [electricity]
Rofaborð switchboards
Tengsl, rafmagns contacts, electric
Búnaður til að athuga póstgreiðslu apparatus to check franking
Búnaður til að athuga frímerki á pósti apparatus to check stamping mail
Stjórnbúnaður, rafdrifinn regulating apparatus, electric
Eftirlitsbúnaður, rafdrifinn monitoring apparatus, other than for medical purposes
Hraðaeftirlitsbúnaður fyrir farartæki speed checking apparatus for vehicles
Breytar, rafdrifnir converters, electric
Ljósritunarvélar [ljósmynda, rafstöðu, hita] photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]
Sjónglerssnúrur eyeglass cords
Sjónglerssnúrur spectacle cords
Eimingarflöskur retorts
Eimingarflöskustandar retorts' stands
Leiðréttingarlinsur [sjónfræði] correcting lenses [optics]
Fjargler [linsur] [sjónfræði] objectives [lenses] [optics]
Heimslýsingarfræðileg áhöld cosmographic instruments
Kafaragallar diving suits
Rafbúnaður fyrir samskipti electric apparatus for commutation
Rofar, rafdrifnir switches, electric
Takmarkarar [rafmagn] limiters [electricity]
Innstungur, klær og önnur tengi [rafmagnstengingar] electric plugs
Straumafriðlar current rectifiers
Minnkarar [rafmagn] cell switches [electricity]
Minnkarar [rafmagn] reducers [electricity]
Klæðskerakvarðar dressmakers' measures
Sigtibollar [rannsóknarstofubúnaður] crucibles [laboratory]
Sigtibollar [rannsóknarstofubúnaður] cupels [laboratory]
Tæki til að mæla þykkt á leðri appliances for measuring the thickness of leather
Sýklótrónn cyclotrons
Tæki til að greina falsaðar myntir counterfeit coin detectors
Ljósopslokabyssa [ljósmyndun] shutter releases [photography]
Eðlismassamælar densimeters
Teiknimyndir animated cartoons
Rannsóknarstofubakkar laboratory trays
Málmskynjari fyrir iðnað eða her metal detectors for industrial or military purposes
Sónartæki sonars
Skynjarar detectors
Ljósopsloki [ljósmyndun] shutters [photography]
Hljóðhimnur [hljóðeðlisfræði] diaphragms [acoustics]
Miðjunarbúnaður fyrir ljósmyndaglærur centering apparatus for photographic transparencies
Myndavélar [ljósmyndun] cameras [photography]
Skyggnur [ljósmyndun] transparencies [photography]
Skyggnur [ljósmyndun] slides [photography]
Myndvarpar fyrir skyggnur slide projectors
Myndvarpar fyrir skyggnur transparency projection apparatus
Fjarlægðarmælingarbúnaður distance measuring apparatus
Talritar dictating machines
Bylgjubeygjubúnaður [smásjártækni] diffraction apparatus [microscopy]
Hátalarar loudspeakers
Straumrofar circuit breakers
Plötuspilarar record players
Smásjár microscopes
Vegalengdaupptökubúnaður distance recording apparatus
Búnaður til að mæla vegalengd apparatus for recording distance
Fjarlægðarmælar range finders
Fjarmælar telemeters
Rafmagnsdreifingarborð [rafmagn] distribution boards [electricity]
Rafmagnsdreifingarstjórnborð [rafmagn] distribution consoles [electricity]
Sirklar til mælinga compasses for measuring
Vogir measures
Mælingartæki measuring apparatus
Orkumælar dynamometers
Vatnsstigsmælar water level indicators
Brunastigar fire escapes
Flassperur [ljósmyndun] flash-bulbs [photography]
Símtól telephone receivers
Flúorljómandiskjáir fluorescent screens
Tjöld fyrir myndvarpa projection screens
Andlitsgrímur fyrir vinnumenn workmen's protective face-shields
Skjáir [ljósmyndun] screens [photography]
Ljósmyndagrindur drainers for use in photography
Ljósmyndagrindur photographic racks
Vísar til að mæla tap á rafmagni electric loss indicators
Mælitæki, rafdrifin measuring devices, electric
Kaplar, rafmagns cables, electric
Rásir [rafmagn] ducts [electricity]
Stjórnborð [rafmagn] control panels [electricity]
Galvanisellur galvanic cells
Tengingar fyrir rafmagnslínur connections for electric lines
Tengingar, rafmagn couplings, electric
Tengingar, rafmagn connections, electric
Rafliðar, rafmagn relays, electric
Rafgreinar electrolysers
Sendar fyrir rafboð transmitters of electronic signals
Sendasett [fjarskipti] transmitting sets [telecommunication]
Hreinsibúnaður fyrir grammófónplötur cleaning apparatus for sound recording discs
Hreinsibúnaður fyrir grammófónplötur cleaning apparatus for phonograph records
Hljóðupptökuræmur sound recording strips
Kílómetramælir fyrir farartæki kilometer recorders for vehicles
Kílómetramælir fyrir farartæki mileage recorders for vehicles
Spólur [ljósmyndun] spools [photography]
Vélræn merki mechanical signs
Myndverplar epidiascopes
Tilraunaglös test tubes
Jafnvægisbúnaður balancing apparatus
Hitamælar thermostats
Kraftmælar ergometers
Prófunaráhöld og vélar fyrir efni material testing instruments and machines
Eggjaskoðunarljós egg-candlers
Mælitæki gauges
Eldsneytismælar gasoline gauges
Bensínmælar petrol gauges
Neistahlífar spark-guards
Töskur sem sérstaklega eru gerðar fyrir ljósmyndabúnað og áhöld cases especially made for photographic apparatus and instruments
Prófunarbúnaður ekki í lækningaskyni testing apparatus not for medical purposes
Ljósbrotsmælar refractometers
Ljósmælar exposure meters [light meters]
Reikningavélar invoicing machines
Búnaður fyrir gerjun [rannsóknarstofubúnaður] apparatus for fermentation [laboratory apparatus]
Öryggisbúnaður fyrir járnbrautaumferð railway traffic safety appliances
Vírar, rafmagns wires, electric
Segulmagnaðir vírar magnetic wires
Blýlóð plumb bobs
Blýlínur plumb lines
Net til að verjast slysum nets for protection against accidents
Björgunarnet safety nets
Björgunarnet life nets
Öryggisyfirbreiðslur safety tarpaulins
Búnaður til að klippa kvikmyndir film cutting apparatus
Síur fyrir öndunargrímur filters for respiratory masks
Síur [ljósmyndun] filters for use in photography
Hleðslutæki fyrir rafhlöður battery chargers
Hátíðnibúnaður high-frequency apparatus
Tíðnimælar frequency meters
Öryggi fuses
Útvörp radios
Galenakrystallar [skynjarar] galena crystals [detectors]
Galvanrafhlöður galvanic batteries
Hanskar til að verjast slysum gloves for protection against accidents
Hanskar fyrir kafara gloves for divers
Hanskar til að verjast röntgengeislum fyrir iðnað gloves for protection against X-rays for industrial purposes
Gasprófunartæki gas testing instruments
Gasmælar [mæliáhald] gasometers [measuring instruments]
Landmælingarbúnaður og áhöld surveying apparatus and instruments
Mælistikur [landmælingaráhöld] levelling staffs [surveying instruments]
Mælistikur [landmælingaráhöld] rods [surveying instruments]
Þurrkunarbúnaður fyrir ljósmyndir drying apparatus for photographic prints
Gljábúnaður fyrir ljósmyndir glazing apparatus for photographic prints
Reglustikur [mæliáhald] rulers [measuring instruments]
Kvarðaður glerbúnaður measuring glassware
Kvarðaður glerbúnaður graduated glassware
Skjáir fyrir ljósmyndaáletrun screens for photoengraving
Grindur fyrir rafhlöður grids for batteries
Klæðnaður til að verjast eldi clothing for protection against fire
Klæðnaður til að verjast eldi garments for protection against fire
Hljóð- og myndviðtökubúnaður audio- and video-receivers
Sólmerkjabúnaður heliographic apparatus
Almyndir holograms
Rakamælar hygrometers
Auðkennisþræðir fyrir rafmagnsvíra identification threads for electric wires
Auðkenniseinangrun fyrir rafmagnsvíra identification sheaths for electric wires
Björgunartæki og búnaður life saving apparatus and equipment
Stútar fyrir brunaslöngur fire hose nozzles
Slökkviliðsbílar fire engines
Slökkvidælur fire pumps
Hallamælar slope indicators
Hallamælar clinometers
Hallamælar gradient indicators
Hallamælar inclinometers
Gjaldmælar taximeters
Magnmælar quantity indicators
Lofttæmismælar vacuum gauges
Hraðamælar speed indicators
Spanald [rafmagn] inductors [electricity]
Spanalar [rafmagn] armatures [electricity]
Gagnavinnslubúnaður data processing apparatus
Speglar fyrir skoðunarvinnu mirrors for inspecting work
Búnaður fyrir nærsamband intercommunication apparatus
Berar fyrir dökkar plötur [ljósmyndun] carriers for dark plates [photography]
Riðlar [rafmagn] inverters [electricity]
Jónunarbúnaður ekki fyrir meðhöndlun á lofti eða vatni ionization apparatus not for the treatment of air or water
Gægjugöt [stækkunargler] fyrir hurðar peepholes [magnifying lenses] for doors
Saumamerkjar [hemline markers] hemline markers
Húsgöng sérstaklega gerð fyrir rannsóknarstofur furniture especially made for laboratories
Mjólkurþykktarmælar lactodensimeters
Mjólkurmælar lactometers
Myrkraherbergjaljós [ljósmyndun] darkroom lamps [photography]
Ljósrænir lampar optical lamps
Ljósrænir lampar optical lanterns
Töfralampar magic lanterns
Merkjalampar signal lanterns
Leyserar, ekki í lækningaskyni lasers, not for medical purposes
Sjóngler optical lenses
Bréfavogir letter scales
Ferilskrár [mæliáhöld] logs [measuring instruments]
Lóðlínur sounding lines
Stækkunargler [sjónfræði] magnifying glasses [optics]
Merki, lýsandi signs, luminous
Neonskilti neon signs
Sjóngler eyeglasses
Gleraugu spectacles
Áhöld með augnlinsum instruments containing eyepieces
Hallamál landmælingarmanns surveyors' levels
Gleraugnalinsur spectacle lenses
Gleraugnalinsur eyeglass lenses
Sjónvörur eyewear
Þrýstimælar pressure gauges
Þrýstimælar manometers
Sjónpípur periscopes
Hlífðargrímur protective masks*
Stærðfræðiáhöld mathematical instruments
Myntdrifinn búnaður fyrir sjónvörp coin-operated mechanisms for television sets
Gjallarhorn megaphones
Tölvuminnisbúnaður computer memory devices
Tommustokkar carpenters' rules
Kvikasilfursstig mercury levels
Hraðamælingarbúnaður [ljósmyndun] speed measuring apparatus [photography]
Nákvæmnismælingarbúnaður precision measuring apparatus
Mæliáhöld measuring instruments
Veðurfræðileg tæki meteorological instruments
Tommustokkar [mæliáhald] rules [measuring instruments]
Örskrúfur fyrir sjónfræðileg áhöld micrometer screws for optical instruments
Hljóðnemar microphones
Vefskerar microtomes
Tímarofar, sjálfvirkir time switches, automatic
Speglar [sjónfræði] mirrors [optics]
Öndunarbúnaður fyrir neðansjávarsund breathing apparatus for underwater swimming
Siglingabúnaður og áhöld nautical apparatus and instruments
Siglingamerkjabúnaður naval signalling apparatus
Siglingatæki navigational instruments
Gleraugnarammar eyeglass frames
Gleraugnarammar spectacle frames
Rafhlöður batteries, electric
Rafgeymar accumulators, electric
Hallamál [áhöld til að ákvarða lárétt stig] levels [instruments for determining the horizontal]
Hallaáhöld levelling instruments
Prismur [sjónfræði] prisms [optics]
Athugunaráhöld observation instruments
Áttungar octants
Ómmælar ohmmeters
Bylgjumælar wavemeters
Sjónbúnaður og -áhöld optical apparatus and instruments
Sjóngler optical glass
Tölvur computers
Tölvuforrit, skráð computer programs, recorded
Sveifluritar oscillographs
Búnaður til að flytja súrefni úr einu íláti í annað oxygen transvasing apparatus
Ósongjörvar [ozonators] ozonisers [ozonators]
Örkvarðar micrometers
Örkvarðar micrometer gauges
Merkjaþil, lýsandi eða vélræn signalling panels, luminous or mechanical
Eldingahlífar lightning rods
Eldingahlífar lightning conductors
Eldingahlífar lightning arresters
Stöðumælar parking meters
Búnaður og áhöld fyrir stjörnufræði apparatus and instruments for astronomy
Búnaður til að mæla þykkt á húðum apparatus for measuring the thickness of skins
Sýruflotmælar acid hydrometers
Vigtunarbúnaður og áhöld weighing apparatus and instruments
Saltmælar salinometers
Þvottabakkar [ljósmyndun] washing trays [photography]
Standar fyrir ljósmyndabúnað stands for photographic apparatus
Leitarar, ljósmyndun viewfinders, photographic
Ljósmælar photometers
Ljósmyndaritsímabúnaður phototelegraphy apparatus
Búnaður og áhöld fyrir eðlisfræði apparatus and instruments for physics
Stýribúnaður, sjálfvirkur, fyrir farartæki steering apparatus, automatic, for vehicles
Gleraugu pince-nez
Mælipípur laboratory pipettes
Flatborð [landmælingaráhöld] plane tables [surveying instruments]
Flatarmælar planimeters
Eyrnatappar fyrir kafara ear plugs for divers
Bjöllur [viðvörunarbúnaður] bells [warning devices]
Lóð weights
Skautunarmælar polarimeters
Loftskeytasímar radiotelephony sets
Loftskeytaritsímar radiotelegraphy sets
Þrýstimælingarbúnaður pressure measuring apparatus
Þrýstimælar pressure indicators
Myndvarpar projection apparatus
Bakskautsbúnaður til varnar tæringu cathodic anti-corrosion apparatus
Tannhlífar teeth protectors*
Glóðhitamælar pyrometers
Ratsjárbúnaður radar apparatus
Útvörp í farartæki vehicle radios
Geislunarbúnaður fyrir iðnað radiological apparatus for industrial purposes
Gráðubogar [mæliáhald] protractors [measuring instruments]
Búnaður og tæki fyrir myndun röntgengeisla, ekki í lækningaskyni apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes
Röntgengeislarör ekki í lækningaskyni X-ray tubes not for medical purposes
Hlífðarbúnaður gegn röntgengeislum, ekki í lækningaskyni protection devices against X-rays, not for medical purposes
Símabúnaður telephone apparatus
Ljósbrotstæki refractors
Röntgengeislarör ekki í lækningaskyni X-ray apparatus not for medical purposes
Litrófssjár spectroscopes
Viðnám, rafmagn resistances, electric
Hitamælar, ekki í lækningaskyni thermometers, not for medical purposes
Öndunargrímur til að sía loft respirators for filtering air
Öndunarbúnaður, nema fyrir öndunarhjálp breathing apparatus, except for artificial respiration
Renniviðnám rheostats
Vigtar [reislur] balances [steelyards]
Vigtar [reislur] lever scales [steelyards]
Reislur [vigtar] steelyards [lever scales]
Merki, lýsandi eða vélræn signals, luminous or mechanical
Sykurmælar saccharometers
Kannar í vísindaskyni probes for scientific purposes
Gervihnettir í vísindaskyni satellites for scientific purposes
Ljósop fyrir vísindabúnað diaphragms for scientific apparatus
Kennslubúnaður teaching apparatus
Deyfispólur [viðnám] choking coils [impedance]
Víratengi [rafmagn] wire connectors [electricity]
Læsingar, rafrænar locks, electric
Sextantar sextants
Merkjaflautur signalling whistles
Viðvörunarþríhyrningar fyrir biluð farartæki vehicle breakdown warning triangles
Rafhreyfibúnaður fyrir fjarstýringu á merkjum electro-dynamic apparatus for the remote control of signals
Hermar fyrir stýringu og stjórnun farartækja simulators for the steering and control of vehicles
Sírenur sirens
Hljóðsendingarbúnaður sound transmitting apparatus
Hljóðupptökubúnaður sound recording apparatus
Hljóðendurgerðarbúnaður sound reproduction apparatus
Hljóðbúnaður og vélar sounding apparatus and machines
Lóðlínur sounding leads
Hljóðstaðsetningartæki sound locating instruments
Litrófsriti spectrograph apparatus
Kúlumælar spherometers
Þrívíddarmyndsjá stereoscopes
Þrívíddarmyndsjárbúnaður stereoscopic apparatus
Nálar fyrir plötuspilara needles for record players
Nálar fyrir plötuspilara styli for record players
Súlfíðmælar sulfitometers
Fjarritar teleprinters
Fjarritar teletypewriters
Snúningshraðamælar tachometers
Gatamælar fyrir skrúfur screw-tapping gauges
Ritsímar [búnaður] telegraphs [apparatus]
Sjónvarpsbúnaður television apparatus
Ritsímavírar telegraph wires
Fjarstýringarbúnaður remote control apparatus*
Möstur fyrir þráðlaus loftnet masts for wireless aerials
Textavélar teleprompters
Símasendar telephone transmitters
Símrofar [telerupters] telerupters
Sjónaukar binoculars
Sjónaukar telescopes
Hitamælar temperature indicators
Tímaskráningarbúnaður time recording apparatus
Hornamælar theodolites
Hitamælar fyrir farartæki thermostats for vehicles
Vélar sem skrá sameiginleg veðmál totalizators
Snúningsmælar revolution counters
Hraðastýringar fyrir plötuspilara speed regulators for record players
Sendar [fjarskipti] transmitters [telecommunication]
Nákvæmnisvogir precision balances
Merkimælar [innréttingasmíði] marking gauges [joinery]
Lampar [útvarp] vacuum tubes [radio]
Þvagmælar urinometers
Stig- og fallamælar variometers
Innkvarðar verniers
Myndbönd videotapes
Seigjumælar viscosimeters
Þjófavarnarbúnaður, rafdrifinn theft prevention installations, electric
Spennustillar fyrir farartæki voltage regulators for vehicles
Kosningavélar voting machines
Voltmælar voltmeters
Búnaður til að skipta um nálar á plötuspilurum apparatus for changing record player needles
Eimingartæki fyrir tilraunir á rannsóknarstofum stills for laboratory experiments
Kveikjuþræðir fuse wire
Andbakskaut anticathodes
Hundaflautur dog whistles
Byssusjónaukar telescopic sights for firearms
Byssusjónaukar sighting telescopes for firearms
Þjófavarnarbúnaður anti-theft warning apparatus
Áttarhorntæki azimuth instruments
Vitar, lýsandi beacons, luminous
Haldarar fyrir rafspólur holders for electric coils
Kvikmyndir, lýstar films, exposed
Vegamerki, lýsandi eða vélræn road signs, luminous or mechanical
Björgunarbaujur life buoys
Merkjabaujur signalling buoys
Dyrabjöllur buzzers
Áttavitar directional compasses
Þokumerki, ekki sprengifim fog signals, non-explosive
Peningakassar cash registers
Geislaskjáir fyrir iðnað radiology screens for industrial purposes
Auðkenniskort, segulmögnuð identity cards, magnetic
Ljósrafalar photovoltaic cells
Þéttleikamælar densitometers
Diskar, segulmagnaðir disks, magnetic
Disklingar floppy disks
Hreinsispólur fyrir haus [upptaka] head cleaning tapes [recording]
Kvikmyndatökuvélar video recorders
Tölvulyklaborð computer keyboards
Samrásir integrated circuits
Hálfleiðarar semi-conductors
Flögur [samrásir] chips [integrated circuits]
Bakskaut cathodes
Björgunarvesti life jackets
Björgunarbelti life belts
Efnafræðibúnaður og -áhöld chemistry apparatus and instruments
Kvikmyndafilma, lýst cinematographic film, exposed
Efni fyrir rafmagnsstofnæð [vírar, kaplar] materials for electricity mains [wires, cables]
Augnlinsur contact lenses
Ílát fyrir augnlinsur containers for contact lenses
Hitaskápur fyrir gerlaræktun incubators for bacteria culture
Sólarrafhlöður solar batteries
Koparvír, einangraður copper wire, insulated
Útrásarrör, rafmagns, nema fyrir lýsingu discharge tubes, electric, other than for lighting
Útrásarrör, rafmagns, nema fyrir lýsingu electric discharge tubes, other than for lighting
Ljósop [ljósmyndun] diaphragms [photography]
Eimingarbúnaður í vísindaskyni distillation apparatus for scientific purposes
Geislamælar dosage dispensers
Geislamælar dosimeters
Rafmagnsdyrabjöllur electric door bells
Gleraugnahulstur eyeglass cases
Gleraugnahulstur spectacle cases
Bræðsluofnar fyrir rannsóknarstofur furnaces for laboratory use
Ofnar fyrir rannsóknarstofur ovens for laboratory use
Ljósleiðandi glóðaþræðir [ljósleiðari] optical fibers [light conducting filaments]
Ljósleiðandi glóðaþræðir [ljósleiðari] optical fibres [light conducting filaments]
Símavírar telephone wires
Röntgenfilmur, lýstar X-ray films, exposed
Síur fyrir útfjólubláa geisla, fyrir ljósmyndun filters for ultraviolet rays, for photography
Lúðrar fyrir hátalara horns for loudspeakers
Þrífætur fyrir myndavélar tripods for cameras
Strikamerkjalesarar bar code readers
Skotheld vesti bullet-proof waistcoats
Skotheld vesti bullet-proof vests
Merkibaujur marking buoys
Flögur fyrir samrásir wafers for integrated circuits
Litritunarbúnaður fyrir rannsóknarstofur chromatography apparatus for laboratory use
Nákvæmir tímamælar [tímamælingarbúnaður] chronographs [time recording apparatus]
Geisladiskar [hljóð-mynd] compact discs [audio-video]
Geisladiskar [lesminni] compact discs [read-only memory]
Tölvustýriforrit, skráð computer operating programs, recorded
Jaðartölvubúnaður computer peripheral devices
Tölvuhugbúnaður, skráður computer software, recorded
Sjónþéttar optical condensers
Hljóðmótöld acoustic couplers
Mótöld [gagnavinnslubúnaður] couplers [data processing equipment]
Þrýstiminnkunarklefar decompression chambers
Plotterar plotters
Kafaragrímur divers' masks
Rafpennar [myndskjár] electronic pens [visual display units]
Kóðuð segulkort encoded magnetic cards
Faxvélar facsimile machines
Slökkvibátar fire boats
Tölvuviðmót interfaces for computers
Glymskrattar fyrir tölvur juke boxes for computers
Hnéhlífar fyrir vinnumenn knee-pads for workers
Birtudeyfar [stýringar], rafknúnar light dimmers [regulators], electric
Birtudeyfar [stýringar], rafknúnar light regulators [dimmers], electric
Segulgagnamiðlar magnetic data media
Segulkóðarar magnetic encoders
Segulbandseiningar fyrir tölvur magnetic tape units for computers
Örgjörvar microprocessors
Mótöld modems
Skjáir [tölvubúnaður] monitors [computer hardware]
Skjáir [tölvuforrit] monitors [computer programs]
Mús [jaðartölvubúnaður] mouse [computer peripheral]
Ljóslesarar [skannar] optical character readers
Ljósfræðilegur gagnamiðill optical data media
Ljósfræðilegri diskar optical discs
Prentar til að nota með tölvum printers for use with computers*
Miðlægar vinnslueiningar [gjörvar] processors [central processing units]
Miðlægar vinnslueiningar [gjörvar] central processing units [processors]
Lesarar [gagnavinnslubúnaður] readers [data processing equipment]
Öryggisfjötrar, nema fyrir sæti farartækja og íþróttabúnað safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment
Skannar [gagnavinnslubúnaður] scanners [data processing equipment]
Reykskynjari smoke detectors
Smárar [transistors] [rafmagns] transistors [electronic]
Röntgenmyndir, nema í lækningaskyni X-ray photographs, other than for medical purposes
Samskeytaermar fyrir rafmagnskapla junction sleeves for electric cables
Talnagrindur abacuses
Rafmagnsdagbækur electronic agendas
Símsvörunartæki answering machines
Myndbandsupptökuvélar camcorders
Segulbandstæki cassette players
Geislaspilarar compact disc players
Greiningarbúnaður ekki í lækningaskyni diagnostic apparatus, not for medical purposes
Diskadrif fyrir tölvur disk drives for computers
Rafteinar fyrir kastljós electrified rails for mounting spot lights
Rafdrifnir vasaþýðendur electronic pocket translators
Rafmagnsmerkingar fyrir vörur electronic tags for goods
Eldvarnarteppi fire blankets
Flassljós [ljósmyndun] flashlights [photography]
Samrásarkort [snjallkort] integrated circuit cards [smart cards]
Snjallkort smart cards [integrated circuit cards]
Mæliskeiðar measuring spoons
Fartölvur notebook computers
Rafrænar tilkynningatöflur electronic notice boards
Vasareiknar pocket calculators
Skór til að verjast slysum, geislavirkni og eldi shoes for protection against accidents, irradiation and fire
Úðakerfi til eldvarna sprinkler systems for fire protection
Startkaplar fyrir mótora starter cables for motors
Sólgleraugu sunglasses
Skeiðklukkur [tímatökubúnaður] time clocks [time recording devices]
Myndbandsspólur video cassettes
Tölvuleikjahylki video game cartridges
Myndbandsskjár video screens
Myndsími video telephones
Gleraugu fyrir íþróttir goggles for sports
Nefklemmur fyrir dýfinga- og sundfólk nose clips for divers and swimmers
Hlífðarhjálmar fyrir íþróttir protective helmets for sports
Rafrit, hægt að hlaða niður electronic publications, downloadable
Tölvuforrit [niðurhalanlegur hugbúnaður] computer programs, downloadable
Leiðsögubúnað fyrir farartæki [tölvubúnaður um borð] navigation apparatus for vehicles [on-board computers]
Skrautseglar decorative magnets
Farsímar cordless telephones
Músarmottur mouse pads
Einkahljómflutningstæki personal stereos
Úlnliðshvílur til að nota með tölvum wrist rests for use with computers
Samásakaplar coaxial cables
Ljósleiðarakaplar fiber optic cables
Ljósleiðarakaplar fibre optic cables
Hlífar fyrir rafmagnsinnstungur covers for electric outlets
Sjávardýptarmælar marine depth finders
Rafmagnsgirðingar electrified fences
Tölvuleikjahugbúnaður computer game software, recorded
Heyrnartól headphones
Ljósastartpungar lighting ballasts
Útvarpsboðar radio pagers
Gervitunglaleiðsögubúnaður satellite navigational apparatus
Segulliðalokar [rafsegulrofar] solenoid valves [electromagnetic switches]
Spennurisvörn voltage surge protectors
Talstöðvar walkie-talkies
Vindpokar til að sýna vindátt wind socks for indicating wind direction
Lýsandi rafbendlar light-emitting electronic pointers
Endurlífgunargínur [kennslubúnaður] resuscitation mannequins [teaching apparatus]
Sviðslýsingarstýringar stage lighting regulators
Eggjaklukkur [stundaglas] egg timers [sandglasses]
Stundaglös hourglasses
DNA flögur DNA chips
DVD spilarar DVD players
Hraðbankar automated teller machines [ATM]
Umferðarljós [merkjabúnaður] traffic-light apparatus [signalling devices]
Handfrjáls búnaður fyrir síma hands-free kits for telephones
Asbesthlífar fyrir slökkviliðsmenn asbestos screens for firemen
Reiðhjálmar riding helmets
Klæðnaður sérstaklega gerður fyrir rannsóknarstofur clothing especially made for laboratories
Kóðuð auðkennisarmbönd, segulmögnuð encoded identification bracelets, magnetic
Ratsjársvarar transponders
Niðurhlaðanlegir hringitónar fyrir farsíma downloadable ring tones for mobile phones
Niðurhlaðanlegar tónlistarskrár downloadable music files
Niðurhlaðanlegar myndskrár downloadable image files
Árekstrarprófunargínur crash test dummies
Skilvindur fyrir rannsóknarstofur laboratory centrifuges
Prentaðar rafrásir printed circuit boards
USB flassdrif USB flash drives
GPS-staðsetningarkerfisbúnaður Global Positioning System [GPS] apparatus
Ferðaspilarar portable media players
Farsímaólar cell phone straps
Ljósadíóður [LED] light-emitting diodes [LED]
Þristar triodes
Uppstigsspennir step-up transformers
Fartölvur laptop computers
Brunaslöngur fire hose
Töskur gerðar fyrir fartölvur bags adapted for laptops
Umslög fyrir fartölvur sleeves for laptops
Stafrænir myndarammar digital photo frames
Petrískálar Petri dishes
Pitot-rör Pitot tubes
Snúningssjá stroboscopes
Umferðarkeilur traffic cones
Hitastigsmælimiðar, ekki í lækningaskyni temperature indicator labels, not for medical purposes
Tölvuhugbúnaður, niðurhlaðanlegur computer software applications, downloadable
Rafrænir bókalesarar electronic book readers
Snjallsímar smartphones
Tónerhylki, ófyllt, fyrir prentara og ljósritunarvélar toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers
Barnatalstöð baby monitors
Barnamyndbandstalstöð video baby monitors
Linsuhettur lens hoods
Spjaldtölvur tablet computers
Kóðuð lyklakort encoded key cards
Þrívíddargleraugu 3D spectacles
Minniskort fyrir tölvuleiktæki memory cards for video game machines
Skotheldur fatnaður bullet-proof clothing
Hraðamælar accelerometers
Millistykki fyrir rafmagn electrical adapters
Björgunarhylki vegna náttúruhamfara life-saving capsules for natural disasters
Tölvuvélbúnaður computer hardware
Sólarrafhlöður til framleiðslu rafmagns solar panels for the production of electricity
Farsímar cellular phones
Farsímar mobile telephones
Farsímar cell phones
Sjónaukar fyrir fallbyssur telescopic sights for artillery
Stafræn skilti digital signs
Íklæðanlegur búnaður sem rekur hreyfingu wearable activity trackers
Hleðslutæki fyrir rafrettur chargers for electronic cigarettes
Nettengd armbönd [mælibúnaður] connected bracelets [measuring instruments]
Hlífar fyrir snjallsíma covers for smartphones
Hulstur fyrir snjallsíma cases for smartphones
Sjálfustangir selfie sticks [hand-held monopods]
Varmamælar calorimeters
Straummælar flowmeters
Öryggisvesti með endurskini reflective safety vests
Rafmagnsólar til að þjálfa dýr electronic collars to train animals
Stýripinnar til að nota með tölvur, fyrir annað en tölvuleiki joysticks for use with computers, other than for video games
Snjallgleraugu smartglasses
Snjallúr smartwatches
Slökkvibúnaður fire extinguishing apparatus
Varnarfilmur gerðar fyrir tölvuskjái protective films adapted for computer screens
Munnhlífar fyrir íþróttir mouth guards for sports
Höfuðhlífar fyrir íþróttir head guards for sports
Nálar í sirkla needles for surveying compasses
Öryggismerki [dulkóðunarbúnaður] security tokens [encryption devices]
Innrauðir skynjarar infrared detectors
Hlífar fyrir lófatölvur [PDAs] covers for personal digital assistants [PDAs]
Vogir fyrir börn baby scales
Rafræn stýring á dyrum sem krækjast saman electronic access control systems for interlocking doors
Hitamyndavélar thermal imaging cameras
Vogir með þyngdarstuðulsgreini scales with body mass analysers
Vogir með þyngdarstuðulsgreini scales with body mass analyzers
Hlífar fyrir spjaldtölvur covers for tablet computers
Svartir kassar [upptökutæki] black boxes [data recorders]
Stafrænar veðurstöðvar digital weather stations
Hleðslustöðvar fyrir rafdrifin farartæki charging stations for electric vehicles
Gagnvirkar útstöðvar með snertiskjá interactive touch screen terminals
Snallhringir smart rings
Rafdrifnir og rafeindatæknilegir hljóðbreytar fyrir hljóðfæri electric and electronic effects units for musical instruments
Hljóðviðmót audio interfaces
Þrýstijafnarar [hljóðbúnaður] equalizers [audio apparatus]
Þrýstijafnarar [hljóðbúnaður] equalisers [audio apparatus]
Bassabox subwoofers
Baðvogir bathroom scales
Hita- og rakamælar thermo-hygrometers
Líf-örflögur biochips
Varnarfilmur gerðar fyrir snjallsíma protective films adapted for smartphones
Heyrnartól fyrir sýndarveruleika virtual reality headsets
Gagnvirkar og rafdrifnar töflur electronic interactive whiteboards
Vélmenni með gervigreind humanoid robots with artificial intelligence
Hljóðblandarar audio mixers
Rafhlöður fyrir rafrettur batteries for electronic cigarettes
Fjarstýring sem keðja fyrir rafrdrifna lykla electronic key fobs being remote control apparatus
Rafræn nótnablöð, niðurhlaðanleg electronic sheet music, downloadable
T-stikur til mælinga T-squares for measuring
Vinklar til mælinga squares for measuring
Vinklar til mælinga square rulers for measuring
Skjár með númerum electronic numeric displays
Róbótar á rannsóknarstofur laboratory robots
Kennsluróbótar teaching robots
Róbótar til öryggiseftirlits security surveillance robots
Lófatölvur [PDAs] personal digital assistants [PDAs]
Hugbúnaðarplatform, upptekin eða niðurhlaðanleg computer software platforms, recorded or downloadable
Mælar til að leita að merkjum frá gervihnöttum satellite finder meters
Búnaður til að mæla stærð hringja [skartgripa] ring sizers
Búnaður til að mæla þykkt fingra [skartgripa] finger sizers
Léttbiðlarar [thin client] thin client computers
Bakkmyndavélar fyrir farartæki rearview cameras for vehicles
Raforðabækur til að halda á hand-held electronic dictionaries
Hermar til að æfa endurlífgun resuscitation training simulators
Rafleiðsluknippi í bíla electric wire harnesses for automobiles
Öndunarpípur snorkels
Íþróttaflautur sports whistles
Skjáhvílur fyrir tölvur, uppteknar eða niðurhlaðanlegar computer screen saver software, recorded or downloadable
Sjálfulinsur selfie lenses
Niðurhlaðanleg grafík fyrir farsíma downloadable graphics for mobile phones
Fjarskiptabúnaður sem skartgripir telecommunication apparatus in the form of jewellery
Fjarskiptabúnaður sem skartgripir telecommunication apparatus in the form of jewelry
Íklæðanlegar tölvur wearable computers
Íklæðanlegir skjáir wearable video display monitors
Segulómtæki [MRI], ekki í lækningaskyni magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes
Laser neyðarblus rescue laser signalling flares
Blekhyki, tóm, fyrir prentara og ljósritunarvélar ink cartridges, unfilled, for printers and photocopiers
Effekta pedalar [wah-wah] wah-wah pedals
Hæðarmælar height measuring instruments
Gínuhöfuð fyrir hárgreiðslu [kennslutæki] hairdressing training heads [teaching apparatus]
Búnaður til að varpa sýndarlyklarborðum devices for the projection of virtual keyboards
Björgunarteppi survival blankets
Björgunarbátar lifeboats
Tæki til að greina nanóagnir nanoparticle size analysers
Tæki til að greina nanóagnir nanoparticle size analyzers
Fóðringar fyrir heyrnartól ear pads for headphones
Gagnahanskar data gloves
Stýrikúlur [jaðartæki fyrir tölvur] trackballs [computer peripherals]
Niðurhlaðanleg lyndistákn fyrir farsíma downloadable emoticons for mobile phones
Sýndarróbótar telepresence robots
Stafrænir hita- og loftstillar climate control digital thermostats
Þrýstirafskynjarar piezoelectric sensors
OLED díóður organic light-emitting diodes [OLED]
QLED díóður quantum dot light-emitting diodes [QLED]
Dropateljarar, ekki í lækningaskyni eða til heimilisnota droppers for measuring, other than for medical or household purposes
Innstungur electric sockets
Tölvuleikir, niðurhlaðanlegir computer game software, downloadable
Neyðarblys, ekki sprengiefni eða flugeldar rescue flares, non-explosive and non-pyrotechnic
Standar fyrir fartölvur stands adapted for laptops
Hjálmar á höfuð headgear being protective helmets
Hengilásar, rafdrifnir padlocks, electronic
Þyngingarbelti fyrir kafara weight belts for divers
Heyrnartól til fjarskipta earpieces for remote communication
Skynjarar til að aðstoða við að leggja parking sensors for vehicles
Miðaprentarar ticket printers
Stuðningsbúnaður við vöruflutninga body harnesses for support when lifting loads
Hrossabrestir animal signalling rattles for directing livestock
Skjávarpar video projectors
Niðurhlaðanlegir rafmiðlar til að nota rafmyntir downloadable cryptographic keys for receiving and spending cryptocurrency
Niðurhlaðanleg rafræn veski downloadable e-wallets
Posar fyrir greiðslukort credit card terminals
Vegabréf með lífkennum biometric passports
Rafræn vegabréf e-passports
Skilríki með lífkennum biometric identity cards